”Vi har större sexlust på sommaren”

RELATIONER

Aftonbladets läsare: Värmen och ledigheten gör oss hetare

Sommar och so -l då ökar sexlusten. I alla fall hos Aftonbladets läsare.

80 procent känner sig mer lustfyllda på sommaren enligt en enkät på aftonbladet.se. Vädret och ledigheten uppger många som största orsakerna till att sexsuget ökar.

- Det är allmänt känt att det är så. Vi har mer tid att uppmärksamma vår partner på sommaren, säger Ulf Wideström, sexolog och terapeut.

Foto: I sommarvärmen är det lätt att det hettar till.

Fyra av fem av Aftonbladets kvinnliga läsare och ännu fler män känner mer lust på sommaren än under resten av året. Det visar en enkät på aftonbladet.se där drygt 3000 män och 4000 kvinnor deltog.

Nästan var tredje kvinna uppger att de känner sig mer attraktiva under den varmare delen av året och att det är främsta anledningen till att de känner sig mer passionerade. Sedan följer vädret och ledigheten som vanligaste orsakerna till ökad sexlust.

Kvinnor attraktivare

Bland männen hamnar vädret allra högst. Men på tredje plats, tätt efter ledigheten, hamnar partners ökade attraktivitet.

- Många experter anser att den ökade lusten beror på att hormonnivåerna höjs på sommaren, men jag tror inte att man kan peka på en enskild faktor, säger Ulf Wideström.

Han håller med läsarna om att väder och ledighet spelar stor roll och påpekar att vi lever på ett helt annat sätt under sommaren än under resten av året.

- Att vi har mer tid ser jag som den främsta omständigheten. Vi är också mer exponerade, säger han.

Många intryck

Även om inte sommaren har varit så varm i år så anser sexologen att stämningen är mer rörlig och mjuk än under den bistra vintern.

- Man får stimulans hela tiden. Bara av att ta en promenad på stan blir man bombarderad av intryck.

Vad beror det på att kvinnor känner sig vackrare medan män anser att deras partner är attraktivare?

- Vi lever i en sådan kultur. Det är tyvärr ett jämlikhetsproblem. Kvinnor odlar sin attraktivitet. Männen uppmärksammar deras försök, men de utvecklar inte egna.

Så får du en hetare kärlekssommar

Ledigheten är en av de största lusthöjarna, men bara knappt hälften av läsarna tycker att de har tillräckligt med tid för sin partner enligt aftonbladet.se's enkät.

Sexologen ger sina bästa råd för en hetare passionssommar.

Lotta Zachrisson