Stress på jobbet får kvinnor att dricka

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2004-03-02

Ny studie: Kvinnliga chefer dricker mer alkohol än manliga

Höga krav och stress på jobbet får kvinnor att dricka mer alkohol. Enligt en ny brittisk studie dricker kvinnliga chefer mer än sina manliga kollegor.

Höga krav och stress gör att kvinnliga höga chefer dricker mer alkohol än män på samma nivå.

Studien visar att kvinnor på höga positioner har större risk att fastna i ett alkoholmissbruk än personal på lägre nivåer. Dessutom dricker de ofta mer alkohol än manliga chefer. Det är forskare vid University College London som har intervjuat 8 000 statsanställda män och kvinnor för att undersöka länken mellan stress och alkohol.

Bland männen var alkoholproblemen ungefär likvärdiga hos lägre tjänstemän som hos högre chefer (mellan 10 och 12 procent). Bland kvinnorna var bilden däremot helt annorlunda. De kvinnliga tjänstemännen hade betydligt lägre andel alkoholmissbruk än män på samma nivå. Men ju högre position kvinnorna hade desto mer ökade drickandet, och bland de högre cheferna var det till och med mer än hos männen.

”Tar över manliga beteenden”

Deltagarna i studien fick bland annat frågor om krav på jobbet och om de kände sig uppskattade och belönade för sina ansträngningar. Svaren visade att de som upplevde att de inte fick tillräcklig uppskattning på jobbet löpte större risk att få alkoholproblem.

- Kvinnor upplever att de måste konkurrera med männen på samma villkor och tar därför över traditionellt manliga roller och beteenden, säger Jenny Head, forskare vid University College London till BBC News online.

Mejla:

Jenny Lindblom