Ska det vara så här i en familj?

Fråga: Jag behöver råd hur jag skall bete mig i min nya familj. Känner mig så osäker på vad jag har rätt att kräva, om jag har rätt att stå på mig.