Eva: Du kommer att kunna se framåt

RELATIONER

För ett barn kan leken och ritandet släppa ut känslorna

Alla barn har en medfödd benägenhet att känslomässigt utveckla en bindning till sina föräldrar. Föräldrarna utgör en trygg bas och hjälper barnet att få en sund personlighetsutveckling.

Våra band till föräldrarna finns därmed alltid inom oss. I vår syn på oss själva, andra, i våra varseblivningar och i våra förväntningar.

Därför är det för många en otänkbar tankeprocess att de skulle försvinna. Det gör att många omedvetet skjuter upp tankarna på att våra föräldrar blir äldre och därmed inte kommer att leva ett evigt liv.

Åldern har givetvis betydelse för vilken typ av sorgebearbetning en person gör eller förmår.

För ett litet barn finns leken och ritandet som ett sätt att släppa ut känslorna. För en tonåring, kan det ofta bli lite svårare. Det beror på att tonåringen utvecklingsmässigt befinner sig i en strid av motsägelsefulla inre bilder om sig själv.

Å ena sidan vill man kanske bara släppa efter och bli riktigt liten och tröstad. Å andra sidan känner man att man ”måste” leva upp till att vara ”en stor karl som reder sig själv”. Tonåringen vill ofta inte belasta andra, eller låtsas att allt är okej och att livet fortgår som vanligt.

Dagboken fyller en funktion

En vuxen person har större förmåga att sätta sin förälders död i ett eget livsperspektiv.

Den vuxne har ju lärt känna sin mamma eller pappa under många år och kan använda det man lärt sig om sin förälder i det egna livet. En bearbetning av förlusten tar olika lång tid. I många hundra år har dagboken fyllt en funktion för bearbetandet av tankar och känslor. Forskning bekräftar att om en person som har problem sätter sig och skriver av sig sina tankar, kan en inre förbättring ske av det tillstånd man upplevt tungt eller svårt. Conny och Wilhelms metod att skriva av sig fyller därför en helande funktion.

Hitta en plats att minnas

Solveigs sätt att gå till några utvalda platser fungerar som en slags ”rit”. Riter har alltid funnits hos människan och fungerar läkande för kropp och själ. Man har inom sig valt ut en plats där man tillåter sig själv att fokusera, och minnas den bortgångne personen, i lugn och ro. Då man så gott det är möjligt tagit sig igenom de första faserna, chock- , reaktions- och bearbetningsfaserna, kommer nyorientering. Nu kan den som gjort en förlust börja blicka framåt.

Vanligt att ifrågasätta sitt liv

Det är ofta här man som i Connys fall börjar ifrågasätta hur man levt. Det är inte alls ovanligt att en person gör en helomvändning av livet och börjar prioritera andra saker

Att sörja är en lång och svår process som tar tid. Men det är en livsnödvändig process. Den sörjande kommer, hur mörkt det ändå känns och är just nu, att så småningom kunna blicka framåt. Med nya insikter, känslor och kanske livsavgörande beslut.