Kvinnor väntar för länge - hinner inte få barn

RELATIONER

Ny rapport: första barnet kommer först efter 30

Förstagångsföräldrarna blir allt äldre. År 2000 var mammor som fick sitt första barn i genomsnitt drygt 28 år gamla.

Att allt fler skjuter upp sitt föräldraskap kan leda till att fler inte hinner skaffa barn, eller inte hinner få så många man vill, varnar TCO i en ny rapport.

”Det försenade föräldraskapet” heter TCO:s rapport om när vi väljer att skaffa barn. Den visar att mellan 1980 och 2000 har förstagångsmammorna blivit allt äldre.

1980 hade 35 procent av de förstfödda barnen det året en mamma som var 24 år eller yngre. År 2000 var det bara drygt 17,7 procent.

Fortfarande får de flesta kvinnor sitt första barn när de är mellan 20 och 30 år gamla, men andelen som väntar tills efter de fyllt 30 ökar stadigt.

- Innan man skaffar barn vill man ha ett fast jobb, ordnad ekonomi och en bra bostad, säger Jessica Mann, utredare på TCO, till aftonbladet.se.

Men tidbegränsade anställningar blir allt vanligare på arbetsmarknaden, och vanligast är de bland unga kvinnor. Den som inte har fast jobb har svårt att planera sin ekonomi, och det är också svårare att låna pengar och teckna hyreskontrakt.

Fler barnlösa

De flesta unga människor som intervjuats i en undersökning av SCB säger att de vill ha barn så småningom. Trots det ökar antalet barnlösa.

År 1990 var 11,1 procent av kvinnor över 45 år barnlösa, 2000 hade siffran ökat till 13,2 procent. För män var ökningen ännu större, från 17,7 procent 1990 till 21,8 procent 2000.

Orsakerna kan vara flera, som att fler förhållanden spricker, och att toleransen mot dem som väljer att avstå från att skaffa barn blivit större. Men för de som väntar med att skaffa barn på grund av långa utbildningar och osäkerhet på arbetsmarknaden, så kan det helt enkelt bli för sent.

- Om man börjar tänka på barn i 35-årsåldern, så kan det ju ta några år, säger Jessica Mann.

- Det kan ta längre tid att bli gravid ju äldre man är, och för en del kan det vara för sent.

Hinner bara med ett barn

De flesta unga människor som SCB intervjuat uppger att två barn är lagom många. Men även om fruktsamheten ökat något de senaste åren, så kommer svenska kvinnor i genomsnitt bara att få 1,54 barn.

En bidragande orsak är att så många väntar så länge med att skaffa sitt första barn.

- Vill man inte ha barnen alltför tätt, och det första barnet kommit sent, så hinner man helt enkelt inte skaffa två barn även om man vill, säger Jessica Mann.

Fasta jobb viktigast

Den viktigaste åtgärden för att unga kvinnor ska våga skaffa barn är att arbetsmarknaden förändras, säger Jessica Mann.

- Tycker man att det här är viktigt, så måste fler unga kvinnor få fasta jobb, säger hon.

Bostadsmarknaden i storstäder är en annan viktig faktor.

- Den som har barn kan inte bo i 47:e hand och flytta hela tiden, säger Jessica Mann.

Anna Hjalmarsson

ARTIKELN HANDLAR OM