Relationer

Flickor med ADHD får hjälp för sent

Av: 

Maja-Stina Skarstedt

RELATIONER

Pojkar får stöd mycket tidigare, visar ny forskning.

Alldeles för många normalbegåvade flickor som har ADHD och autism får sina diagnoser för sent.

De väntar i flera år, till skillnad från pojkarna som får sina diagnoser mycket tidigare.

Familjer lever i kaos, utan att få rätt hjälp.

Det visar ny unik forskning.

Det handlar om flickor som inte klarar målen i skolan.

Flickor som har ångest, läs- och skrivsvårigheter, sömnsvårigheter, depressioner och tvång.

Flickor som bara visar sina problem i hemmet, sällan annars. Flickor med ADHD och autism som inte får sina diagnoser i tid.

Nu har det forskats om dessa flickor. Överläkare och barnpsykiater Svenny Kopp lägger fram sin avhandling om flickor med autism och ADHD på fredag vid Göteborg universitet.

Hennes studie är den största och mest heltäckande som har gjorts om flickor med ADHD och autism.

– All tidigare forskning har i stort sett varit inriktad på pojkar. Förekomsten av ADHD och autism är vanligare hos pojkar, men ändå: två procent av alla flickor har ADHD, säger Svenny Kopp.

Besvärliga hemma

Hennes forskning visar att ADHD hos flickor upptäcks först när de är 13 år, autism några år tidigare, i nioårsåldern.

ADHD hos pojkar upptäcks oftast när de är fem-tio år.

– Pojkar är mer utagerande, våldsammare än flickor och med ett annat temperament. De gör farligare saker för omgivningen och det är svårare att ta hand om en liten pojke än en flicka. När du hör ADHD tänker du inte på en flicka, du tänker på en pojke, säger Svenny Kopp.

– Flickor med ADHD eller autism är oftast besvärliga hemma och inte i skolan. De undviker krav, kan vägra att göra saker. Om de inte får rätt hjälp leder det till att familjen fortsätter leva i kaos, familjens ekonomi försämras, då en förälder, ofta modern, är hemma och sjukskriven. Flickorna skolkar, klarar inte målen och det här är ensamma flickor, utan fritidsintressen.

Behövs mer kunskap

Svenny Kopp har undersökt 100 klinikflickor, som alltså har fått en remiss. De är mellan tre och arton år, hälften har ADHD, hälften autism och de har jämförts med 60 flickor utan problem och även 60 pojkar.

Det är en omfattande studie och flickorna har undersökts på ett mycket djupgående sätt, därför är studien unik i sitt slag.

Vad säger du om ditt resultat?

– Ge flickor och flickors föräldrar större företräde på kliniker. Utred flickorna tidigt och grundligt och sluta prata om barn, prata istället om flickor och pojkar, annars klumpas de ihop och forskningen handlar bara om pojkar. Och fortsätt forska!

Det gör Svenny Kopp. Hon hoppas följa upp flickorna som är med i studien. Studien visar nämligen också att det behövs mer kunskap om flickor med neuropsykiatriska problem, såsom ADHD och autism.

Det finns till exempel ingen forskning som visar hur de har det i vuxenlivet.

– Vi vet inte var de finns. Är de inom socialtjänst? Är de uteliggare? Är de gifta och har barn? Ingen vet.

Publisert: