Har din hjärna samma kön som du?

Brittisk psykolog: Män kan ha ”kvinnliga” hjärnor och tvärtom

Män och kvinnors hjärnor ser olika ut. Men hjärnans kön är inte alltid samma som kroppens.

Den teorin för brittiske neuropsykologen Anne Moir fram.

– Det är bara dumheter, säger Cecilia Chrapkowska, läkare vid Alingsås sjukhus.

Var det viktigt att vinna för dig när du var liten? Klarar du att göra flera saker samtidigt?

Dessa frågor kan enligt neuropsykologen Anne Moir visa vilket kön din hjärna har. Hon menar att det finns manliga och kvinnliga hjärnor – men att hjärnorna inte alltid matchar det biologiska könet.

Hon hävdar att mäns och kvinnors hjärnor är kopplade på olika sätt, vilket också får oss att tänka, känna och agera olika. När könsstereotyperna inte stämmer menar Anne Moir att det beror på att hjärnorna kan vara ”felkopplade”. En man kan alltså ha en ”kvinnlig” hjärna, och tvärtom.

Motivera killar

Anne Moir använder nu sina teorier om människors hjärnor i brittiska skolor – för att motivera killar att lära sig mer. Hon har den något kontroversiella taktiken att lära små pojkar att ”låtsas-slåss”. Det stämmer med könsstereotypen för män, och är alltså enligt Moir bra.

Hon har också konstruerat ett test, som ska visa vilket kön en hjärna har.

Cecilia Chrapkowska, läkare vid Alingsås sjukhus, avfärdar dock testet och menar att det är helt ovetenskapligt. Det skulle krävas att en stor grupp män och kvinnor svarar enligt ett visst mönster, att de gör det flera gånger, och att man sedan kan bevisa att skillnaderna ligger just i hjärnan.

– Testet visar bara vad mänga människor tror att det är för skillnad mellan män och kvinnor, säger hon.

Liten skillnad

Rent anatomiskt finns det inga skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor, säger Cecilia Chrapkowska. Det har gjorts mängder av studier på huruvida hjärnorna fungerar olika.

– I de allra flesta fall har man funnit att män och kvinnors hjärna fungerar likadant. Man har hittat små skillnader, bland annat i förmågan att i huvudet rotera tredimensionella objekt, säger hon.

Vad man däremot funnit är att hjärnan lätt kan manipuleras att agera utifrån stereotyper, enligt Cecilia Chrapkowska. Det har bland annat matematikprov visat. Ger man män och kvinnor samma prov utan kommentar får de lika bra resultat. Säger man däremot att ”Här får ni ett test som kvinnor är mycket sämre på”, presterar kvinnorna sämre.

Publisert: