De flesta aborter görs med piller

RELATIONER

Professor: Det upplevs som mer naturligt

Allt fler kvinnor väljer nu att göra abort på medicinsk väg, med hjälp av piller.

Det innebär också att de tidiga aborterna blir fler.

– Många kvinnor upplever metoden som mer acceptabel, säger Marc Bygdeman, professor i gynekologi.

Abortpillret, eller medicinsk abort, introducerades i Sverige för 13 år sedan. Sedan dess har antalet kvinnor som väljer medicinsk abort stadigt blivit fler.

”Mer naturligt”

Förra året var det för första gången fler kvinnor som valde att göra abort med hjälp av piller än genom operation, enligt siffror från Socialstyrelsen. Då utfördes 17 171 aborter på medicinsk väg, jämfört med 15 707 på kirurgisk väg, det vill säga genom operation.

– Ett viktigt skäl till att de medicinska aborterna ökar är att de av många kvinnor uppfattas som ett mer acceptabelt och naturligt behandlingssätt, säger professor Marc Bygdeman till aftonbladet.se.

Han poängterar vikten av att kvinnan får all nödvändig information om de olika metoderna, så att hon kan fatta det beslut som känns bäst för henne.

– Många kvinnor upplever också att de med en medicinsk abort tar ett större ansvar för den situation de hamnat i, säger Marc Bygdeman.

Tidiga aborter fler

Han tror att det för kvinnan kan kännas positivt att vara den som själv utför aborten, istället för att lägga saken i händerna på en läkare, och därmed bli mer passiv.

Medicinsk abort rekommenderas i Sverige i första hand upp till graviditetsvecka nio.

Med abortpiller är det bättre ju tidigare i graviditeten aborten utförs.

– Det innebär att de tidiga aborterna har ökat påtagligt, säger Marc Bygdeman.

Så funkar abortpillret

OBS!

Mia Carron