Familjerelationer

Så får du smarta barn

RELATIONER

Amning och fiskolja ger högre IQ

Barn som ammas blir intelligentare än barn som inte får modersmjölk, visar ny forskning.

Skillnaden kan vara så mycket som tio IQ-poäng - och om mamman äter fiskolja blir barnet ännu smartare.

Det har forskats mycket kring amning den senaste tiden. Bara under de första månaderna i år har fem nya studier pekat på sambandet mellan amning och högre intelligens hos barnet, skriver norska VG.

Skillnaden kan vara upp till tio poäng på IQ-skalan.

Vill inte ge dåligt samvete

– Det är nu väldigt väl dokumenterat att den som blir ammad får lite högre intelligens, säger Gro Nylander, forskare och överläkare vid Nationella amningscentret i Norge.

Hon vill inte ge mammor som av olika skäl inte kan amma dåligt samvete, och hon poängterar att 5-10 poäng på IQ-skalan inte spelar någon större roll för de flesta.

Den viktigaste anledningen till att modersmjölk har en positiv effekt på intelligensen är att den innehåller höga halter av nyttiga fettsyror som bygger upp hjärnan.

Fortsätter utvecklas

De flesta organ är färdiga redan i graviditetsvecka 12. Men hjärnan fortsätter utvecklas långt efter det att barnet fötts.

– Därför är det väldigt viktigt vilka byggstenar vi ger den lilla hjärnan, säger Gro Nylander till VG.

Undersökningar visar också att ju längre barnet ammas, desto smartare blir det. Enligt Gro Nylander rekommenderar Världshälsoorganisationen att barnet ammas delvis upp till två års ålder.

En faktor som också tycks höja barnens intelligens är fiskolja.

4,1 poäng högre

I en norsk studie lät man gravida kvinnor äta fiskolja varje dag från graviditetsvecka 18 och under amningsperioden fram tills att barnet var tre månader gammalt.

Det visade sig att barn till de mödrar som åt fiskolja i snitt låg 4,1 IQ-poäng högre vid fyra års ålder, än de barn vars mammor fick majsolja.

Nio tips för smartare barn

Mia Carron

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer

/

Familjerelationer

ÄMNEN I ARTIKELN

Familjerelationer