Vilket betyg får din kommun?

RELATIONER

Hela listan – hitta din kommun här

Det är kommunernas ansvar att hjälpa kvinnor som utsätts för våld.

Men hur lätt är det att hitta information om vilken hjälp som finns att få?

På uppdrag av Kvinnofridslinjen har pr-byrån Westander publicitet & påverkan undersökt saken – och resultatet är nedslående.

Hur gick det för din kommun? Titta i listan nedan!

Såhär ska du läsa tabellen:

Kommun: I den här kolumnen hittar du din kommun.

Sökord: Här anges om kommunens information om stöd till våldsutsatta kvinnor kommer upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour.

Träffar: Här anges om informationen till våldsutsatta kvinnor kommer upp bland de 5 översta träffarna i träfflistan.

Egen sida: Här anges om informationen har en egen sida/huvudrubrik och är inte inbakad i annan information.

Text: Här anges om det finns stödjande eller informerande text, minst två meningar.

Telefon: Här anges om det finns minst ett telefonnummer.

Länkar: Här anges om det finns minst en internetlänk till annan aktör eller annan fördjupande information.

Betyg: Här anges kommunens samlade betyg, på en skala mellan 1 och 5 där 1 är lägst och 5 är högst.

Anmärkning: Här anges särskilda anmärkningar, om sådana finns.