Relationer

Män med mycket deg har fler barn

Av: 

Monica Karlstein

RELATIONER

Män väljer inte. De har både karriär och familj.

Och ju högre lön – desto fler barn, visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitik utvärdering.

David Beckham – pappa till fyra.
David Beckham – pappa till fyra.

– Män med höga inkomster har fler barn och sambandet har blivit starkare med tiden, säger Anna Sjögren som är en av rapportförfattarna.

Måste vi välja bort karriären när vi vill ha familj eller kan vi ha både och?

Moderna män väljer inte. Antingen har de både barn och karriär eller inget alls. IFAU har undersökt sambandet mellan inkomst och antalet barn för män och kvinnor i 45-årsåldern – personer som befinner sig mitt i karriären och med familjebildningen till största del bakom sig.

Sambandet starkare

I dag har sambandet mellan hög inkomst och att bli pappa blivit starkare även om högutbildade män sedan länge fått fler barn än andra, enligt rapporten.

– Det kan bero på att kvinnor gärna vill ha barn med män som har höga inkomster, att de oftare blir valda av kvinnorna. Män med höga inkomster har dessutom råd att finansiera en stor familj, säger Anna Sjögren.

Männen har aldrig behövt välja men för kvinnorna ser det annorlunda ut, även om det blivit bättre.

– Traditionellt sett gick inte karriär och familj ihop för kvinnor och de tvingades ofta välja antingen eller. Då var hög inkomst och hög utbildning förknippat med färre barn men det sambandet är i dag inte lika tydligt. I dag är moderskapet mer jämnt fördelat bland kvinnor med olika utbildning och sambandet mellan karriär och barn är inte längre negativt för högutbildade kvinnor, säger Anna Sjögren.

Publisert: