Relationer

Jo, det går faktiskt åt rätt håll, kvinnor

Av: 

Lena Mellin

RELATIONER

Kolla kvinna (och man), så ser jämställdheten ut i Sverige – just nu

Är du biskop eller vd och äger en bil? Då är du med stor sannolikhet man.

Har du högskoleexamen och är föräldraledig? Då är du troligtvis kvinna.

Så ser den svenska jämställdheten ut 2011.

Organisationen World Economic Forum tar varje år fram en rapport om jämställdheten i världen, Global gender gap. Den görs tillsammans med kända forskare från prestigeuniversiteten Berkeley och Harvard.

Enligt den senaste rapporten, från slutet av förra året, är Sverige världens fjärde mest jämställda land efter Island, Norge och Finland. Femma är Nya Zeeland.

Så högt hamnar vi alltså trots att sex av tio sjukpenningdagar tas ut av kvinnor och män äger tre fjärdedelar av alla personbilar. Och bara drygt tre procent av vd:arna för börsens stora bolag är kvinnor.

Den internationella konkurrensen på jämställdhetsområdet är, kan man alltså konstatera, inte benhård.

I dag är det internationella kvinnodagen. Från början en dag som firades i det postrevolutionära Ryssland, sedan 1977 en dag då FN tycker att vi ska diskutera kvinnors situation.

I Aftonbladet uppmärksammar vi internationella kvinnodagen bland annat med Feministbarometern.

På tolv punkter mäter vi tillståndet på den svenska jämställdheten. Där försöker vi ringa in kvinnors makt och inflytande, hälsa, möjlighet till fria livsval och omgivningens förmåga att se och värdera kvinnlig kompetens.

Sedan förra året har utvecklingen gått framåt. Det handlar inte om någon jämställdhetsbävning. Snarare om korta steg i rätt riktning.

Det riktigt sorgliga kapitlet i årets Feministbarometer är näringslivet. Fortfarande leds bara två av de stora bolagen på börsen av kvinnor. Andelen kvinnliga vd:ar på stora börsbolag blir därmed försumbara tre procent.

De lysande undantagen står Kinnevik, med vd Mia Brunell Livfors, och bankjätten SEB, med vd Annika Falkengren, för. Heder åt dem.

Dystert ser det också ut på kyrkans och mediernas områden. En knapp fjärdedel av biskoparna är kvinnor. Exakt en fjärdedel av chefredaktörerna och programdirektörerna på tio stora medieföretag är kvinnor.

På områden som styrs av politiska beslut är resultatet blandat. Bäst ser det ut när det gäller landshövdingar, som utses av regeringen. Just nu är närmare hälften av dem kvinnor, alltså precis som det bör se ut.

Andelen kvinnliga riksdagsledamöter har dock minskat något. Medan domarkåren blir allt kvinnligare. För bara några år sedan var bara en dryg fjärdedel av de ordinarie domarna kvinnor, nu är det drygt 40 procent. Resultatet av en målmedveten strävan att rekrytera fler kvinnor till yrket.

Kvinnor fortsätter att vara duktiga och ta akademiska examina. Men de får fortfarande sämre betalt än de manliga kollegerna.

Glädjande är däremot att papporna fortsätter att ta ut fler dagar i föräldraförsäkringen. 2010 tog kvinnorna ut 77 procent av sjukpenningdagarna. Det är rekord – för papporna.

Sammanfattningsvis kan vi fira internationella kvinnodagen utan att vara rasande. Det går inte fort åt rätt håll.

Publisert: