”Mammor får oftare vårdnaden än pappor”

RELATIONER

"Ett bekymmer inom hela socialtjänsten" Insats i Kungsbacka ska ge föräldrar jämställt bemötande

Foto: ANDERS DEROS
”Att förlora Lina är det absolut värsta som har hänt mig” säger Stefan vars sambo försvann med deras dotter, då 1 år.

Socialtjänsten i Kungsbacka erkänner att pappor har felbehandlats i barnavårdsutredningar. 

Nu görs en insats för att alla föräldrar ska få ett jämställt bemötande.
– Pappor tar allt större ansvar för sina barn. Mammor ska inte enbart ses som de främsta vårdnadshavarna, säger Mia Sjödahl, förvaltningschef i Kungsbacka kommun.

Nyligen bjöds ett tiotal pappor in till socialtjänsten för att berätta om sina upplevelser under en träff ledd av en extern forskare. Socialtjänsten vill lära sig av sina misstag och utveckla mer jämställda arbetsrutiner. 

– Bland alla klagomål vi fick in från pappor som kände sig felbehandlade såg jag ett mönster. Vi är glada att de velat hjälpa oss att utveckla vårt arbete, säger Mia Sjödahl, som dock påpekar att hon aldrig kommenterar någon enskild pappas lämplighet.
– Jag vet inte hur enskilda pappor har varit mot sina barn. Men utifrån barnets bästa ska vi alltid arbeta för att kontakten mellan båda föräldrarna ska kunna fortsätta medan utredningar pågår. Det kan vi bli bättre på.

Socialstyrelsen fick klagomål

Efter att även Socialstyrelsen fått in klagomål påbörjades i somras en fördjupad granskning av hur Kungsbacka kommun hanterar ärenden kring barn och unga. 

– Flera av våra barnavårdsutredningar har varit vinklade till mammans fördel och papporna har inte bemöts på ett respektfullt sätt. Papporna på mötet visade hur viktigt det är att vi som myndighet är objektiva och inte tar parti. Därför ska vi nu ta fram en ny jämställd handlingsplan som personalen ska jobba efter, säger Mia Sjödahl och fortsätter:
– Vi ser inte det här som ett Kungsbacka-problem utan som ett bekymmer inom hela socialtjänsten och rättsväsendet i hela landet. Fortfarande tilldelar man mamman vårdnaden oftare än pappan. Arbetsmetoderna har inte hängt med den jämställdhetsutveckling som skett i övriga samhället.

”Hoppas att fler kommuner följer efter”

Under mötet med papporna fanns en representant med från den nystartade föreningen Mans- och Familjejour. De välkomnar initiativet och arbetar nu för att flera kommuner ska följa efter.
– Det är på tiden att någon socialtjänst vågar erkänna sina brister och tar ansvar för att åtgärda dem. Socialtjänsten i Kungsbacka är en förebild och vi hoppas att fler kommuner följer efter, säger Janne Runsvik, ordförande för Mans- och familjejour och tillägger:
– Föräldrar som känner sig felbehandlade hör av sig varje dag. Det finns en stor kunskapsbrist och fördomar hos socialtjänster och de måste bli bättre på att se barns behov och behandla mammor och pappor lika.
Nu fortsätter Mans- och Familjejouren att bearbeta politiker och makthavare i hela Sverige.
– I Stockholm har vi fått in många klagomål så vi försöker få till ett möte med socialtjänsten i olika områden där. Vi vill förmedla kunskap om hur illa barn mår som inte träffar båda sina föräldrar och förändra den felaktiga synen på att barn inte skulle behöva båda sina föräldrar.