”Många tror att lesbiska ser ut på ett visst sätt”

RELATIONER

Jaana och Camilla: Fördomarna beror på okunskap

Foto: Camilla och Jaana träffades på nätet.

Jaana och Camilla tycker att samhället har blivit betydligt mer accepterande än för några år sedan, men de möter fortfarande många fördomar. Oftast är det ingen som tror dem när de säger att de föredrar kvinnor.

– Många tror ju att lesbiska ska se ut på ett visst sätt. En typisk flata har kort hår, är manhaftig och bär säckiga kläder, säger Jaana.

– En gång var det en man som stötte på mig på krogen. När jag sa att det inte fanns något att hämta blev han skitförbannad och kunde inte förstå att en så snygg tjej var homosexuell.

Jaana och Camilla träffades på internet för två månader sedan. Jaana åkte från Strängnäs till Stockholm och kärlek uppstod direkt.

De tror att fördomarna framför allt beror på rädsla och okunskap. Det man inte vet något om blir man rädd för. Och handlar det om någon i ens egen närhet blir rädslan ännu större.

– Pride har bidragit till att samhället blivit mer accepterande, fast media borde fokusera på annat än bara Pride. Folk som redan är negativt inställda tycker bara festivalen är löjlig och får sina fördomar bekräftade, säger Camilla.

Hur kan man motverka fördomar?

– Genom att gå ut och prata öppet i media, säger Jaana. Men tyvärr visas ofta bara bilder av extrema bögar och flator vilket bara spär på folks fördomar ännu mer.

– Och att skolan tar ett större ansvar än den gör i dag. Att förmedla kunskap om homosexualitet till den yngre generationen är oerhört viktigt.

Anna-Karin Lundblad