Kvinnor vill inte dela föräldradagarna lika

RELATIONER

Anna Hedborg, Riksförsäkrings- verket: Det kan kallas mansförtryck

GÖTEBORG

Politikerna vill att pappor och mammor ska dela lika på föräldraledigheten. Men i praktiken är det kvinnor som tar ut 85 procent av de lediga dagarna.

En stor majoritet av föräldrarna själva är nöjda med hur de fördelat ledigheten, men fler män än kvinnor är missnöjda, visar en ny undersökning från Riksförsäkringsverket.

Studien gjordes förra vintern, och omfattade drygt 3 000 föräldrar till barn födda 1993 eller 1999. Den presenteras i en debattartikel i Göteborgs-Posten av projektledaren Stina Berggren.

85 procent av mammorna och 81 procent av papporna uppgav sig vara nöjda med hur de fördelat föräldraledigheten. Mammor vill inte dela med sig av ledigheten, och pappor är inte så angelägna om att kämpa för en större andel.

I en debattartikel i Dagens Nyheter gör RFV:s generaldirektör sin tolkning av undersökningen.

- Det är fler pappor än mammor som vill dela lika, konstaterar hon.

Visar på mansförtryck

- Det verkar alltså som om kvinnorna egentligen inte vill dela med sig av ledigheten. Man skulle kunna kalla det för ett mansförtryck. Männen förnekas tid med sina barn, tid som kvinnorna i stället tar hand om.

Anna Hedborg anser att kvinnorna måste inse att dagens ordning måste upphöra.

- Det går inte att lägga beslag på 80-85 procent av föräldraledigheten och därmed utestänga männen från möjligheten att ta sitt ansvar fullt ut för barnen och samtidigt hoppas på en jämställd arbetsmarknad. Vägen till det ena går genom det andra, skriver hon.

För lite fritid

När föräldrarna fick ange vad de hade dåligt med tid till, visades också skillnader mellan könen. Drygt 40 procent av de sammanboende papporna ansåg sig sakna tid för barn och familj. Lika många av mammorna svarade att de önskade mer egen fritid.

Många mammor anpassar förvärvsarbete och fritid för att kunna vara med sina barn. Var tredje mamma i undersökningen arbetade på deltid. Att de inte anser sig ha tillräckligt med egen fritid "indikerar att det är pappornas tidsresurser som finns att ta av", skriver Stina Berggren.

Läs mer:

TT , aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM