”Könsrollerna är inte problematiska”

Genuspedagogiken på förskolorna gör barnen förvirrade och måste bort.

Det anser Tanja Bergkvist, fil dr i matematik, som menar att teorierna är en skam för sunda feminister.

Hon reagerar mot att lekplatser anses förstärka könsroller och att rosa dräkter inte är tillåtna i vissa förskolor.

Könsrollerna är biologiskt betingade och är inget som genuspedagoger kan ändra på. Det skriver Tanja Bergkvist, fil dr i matematik och mamma till förskolebarn, i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Hon anser att det inte är problematiskt att flickor och pojkar har olika roller, så länge de värderas lika.

Rollerna kvar i skogen

Bergkvist är särskilt kritisk mot forskning som Eva Ärleman-Hagsér, doktorand och adjunkt på Mälaradalens högskola, står bakom om att lekplatser förstärker könsrollerna. Barnen bör, enligt Ärleman-Hagsér, vara i naturliga miljöer i naturen för att utvecklas kreativt.

Könsrollerna kommer inte att försvinna bara för att barnen lämnar klätterställningen anser Tanja Bergkvist. I artikeln skriver hon: ”Vad ska de göra när en flicka plockar blommor, medan en pojke samlar stenar? Rensa skogen på dessa könskodade föremål?”

Strider mot läroplanen

När förskolor har infört genuspedagogik har det enligt Bergkvist inneburit att dockor och ”hjältesagor” har plockats bort därför att barnen ska leka med samma saker. I vissa barngrupper tillåts inte heller flickorna att ha rosa dräkter med volang utan alla barn ska ha shorts och t-shirt.

Tanja Bergkvist anser att detta strider mot lärarplanen där det står att skola och förskola ska bejaka och respektera barns olikheter. Hon ställer sig också frågan varför det inte är pojkarna som ska ha de rosa dräkterna istället. När flickorna tvingas ha shorts och t-shirt måste de anpassa sig till traditionellt manliga klädesplagg. Detta sänder ut fel signaler menar Bergkvist.

Rollerna går inte att ändra

Könsrollerna har utvecklats under tusentals år och går inte att ändra på skriver Tanja Bergkvist. ”Ska man kanske ta barnen från föräldrarna redan vid födseln och stänga in dem i könsneutrala indoktrineringsanstalter där ingen annan än genusexperterna själva får ha kontakt med barnen?”

Berkvist uppmanar genusvetarna att behålla forskningsresultaten för sig själva. Barn och föräldrar blir bara förvirrade när teorierna omsätts i praktiken.

Publisert: