Personalen tvingad visa underkläderna

RELATIONER

När de gick hem för dagen tvingades H & M-personal i Tyskland knäppa upp blusen och visa chefen att de inte hade flera bh:ar på sig.

Så försökte butikschefer kontrollera svinnet på underkläder, enligt tidskriften Stern.

– Det har faktiskt inträffat vid en av våra filialer i München, säger H & M-talesmannen Hendrik Alpen till tidningen Bild men försäkrar att företagsledningen inte accepterar sådant och genast ingrep mot chefen i fråga.

”Motverkar fackligt arbete”

Det är nyhetsmagasinet Stern som skriver om den tyska H & M-skandalen i sitt senaste nummer, och hävdar att den svenska modejätten systematiskt motarbetar allt fackligt arbete.

Bara i 80 av H & M:s 325 tyska butiker finns någon fackklubb, och den som vill företräda sina kolleger måste ofta gå till domstol för att tillkämpa sig sin rätt. Till exempel har personalrepresentanter blivit utan lön om de deltagit i fackliga seminarier, och hotats med förflyttning om det skulle ske igen.

Flera fall i arbetsdomstol

Stern beskriver också ett fall, där den facklige representanten på Hannoverfilialen i Kröpcke gick till arbetsdomstol för att få tillgång till internetanslutning för fackligt arbete. Och trots att H & M fälldes, lät företaget ett annat likadant fall, Georgstrasse i Hannover, också gå ända till domstolen.

Därigenom hindras de fackligt aktiva från att utföra sina egentliga uppdrag, säger juristen Thomas Berger till Stern.

”Personliga missförstånd”

Företaget själv säger till tidskriften att varje facklig företrädare ”självklart” får använda telefon, fax och mejl, men uttalar sig inte om de specifika fallen.

H & M medger att det ”kan förekomma, att våra tydliga värderingar och riktlinjer inte förverkligas på rätt sätt eller att det kan uppstå personliga missförstånd”.

TT