Styrelseproffs i stället för chef

RELATIONER

Johanna Laurin som är forskningsledare för Näringsliv & Samhälle överraskades när hon såg att andelen kvinnliga chefer minskat.

- Det förvånar mig eftersom det talas mycket om det här och många företag säger sig leta aktivt för att få mer mångfald på ledande poster, säger hon till TT.

Den förklaring som hon tror väger tyngst är den stora fokuseringen på andelen kvinnor i börsbolagens styrelser, och hoten om en kvoteringslag. Denna diskussion kan ha lett till att många välmeriterade kvinnor blir styrelseproffs i stället för höga chefer.

- Vi ser också att företagen inte är helt bra på att sätta kvinnor på de allra svåraste uppgifterna, som ger de erfarenheter som behövs för att komma upp till de högsta posterna, säger Johanna Laurin.

Läs mer:

TT