Färre feta flickor i fyran

RELATIONER

Tjejerna är tunnare än killarna

GÖTEBORG (TT)

Viktökningen bland tioåringar tycks ha stannat av, enligt ny forskning. Flickorna har till och med lättat.

Studien har gjorts vid Sahlgrenska akademin med hjälp av skolhälsovården i Göteborg. Totalt 13000 barn har undersökts under åren 1984, 2000 och 2004. Invägningen har skett i början av fjärde klass.

På tjugo år har barnen ökat i vikt betydligt, fetma har blivit tre till fyra gånger så vanligt på mellanstadiet. Men sedan år 2000 har kurvan planats ut, och för flickorna till och med vänt. Mellan 2000 och 2004 minskade andelen överviktiga flickor i fyran från 20 till 16 procent. Andelen underviktiga ökade inte.

”En teori är att tjejerna varit mer mottagliga för den allmänna överviktsdebatten och att det är därför vi ser en minskning hos flickorna men inte hos pojkarna”, säger näringsfysiologen Agneta Sjöberg i ett pressmeddelande.

Tillfälliga fluktuationer?

En ny studie från Stockholms läns landsting visar ett liknande resultat. I en pressrelease skriver de att fetmaökningen är störst hos pojkar i resurssvaga områden men att det bland flickorna finns tecken på att övervikten minskar. Resultaten presenteras i en ny rapport som omfattar drygt 4000 barn i åldern 10-11 år fördelade på två årskullar och olika socioekonomiska områden i Stockholms län.

Men att flera studier i landet visar ungefär samma resultat betyder dock inte att trenden vänt. Det är för tidigt att uttala sig om det eftersom det kan röra sig om tillfälliga fluktuationer, säger näringsfysiologen Agneta Sjöberg.

Läs mer:

Aftonbladet.se/ TT

ARTIKELN HANDLAR OM