Tonårsmammorna: Vi känner oss kränkta

RELATIONER

Ny rapport visar att unga gravida uppmanas göra abort av vårdpersonalen

Många gravida tonåringar känner sig kränkta på mödravårdscentralerna.

En ny rapport från Kvinnoforum visar att de känner sig pressade att göra abort, trots att de själva inte bestämt sig.

– De känner sig inte respekterade, säger Margareta Carlberg på Socialstyrelsen.

Stiftelsen Kvinnoforum har intervjuat 30 mammor som fått barn före 18 års ålder.

Resultatet visar att många av tjejerna kände sig illa bemötta på mödravårdscentralerna. Det togs för givet att de skulle göra abort och inget utrymme lämnades för att själva kunna tänka igenom saken.

– Kvinnorna berättar att de känt sig pushade att göra abort, säger Margareta Carlberg, ansvarig för barn- och ungdomsfrågor på Socialstyrelsen, som finansierade studien.

”Handlar av omsorg”

Hon säger sig förstå hur vårdpersonalen tänker. Många tillhör äldre generationer och ser framför sig vilka svårigheter kvinnan möter som ung och ofta ensamstående mamma. En del av tjejerna är missbrukare och det finns risk för att fostret tagit skada.

– De handlar som de gör av omsorg. Men att behålla barnet eller inte är ett svårt beslut som man måste få ta själv. Det måste finnas chans att ändra sig fram och tillbaka flera gånger. Personalen måste visa de unga mammorna att de förstår dem och öka sin inlevelse. Har kvinnan redan dåligt självförtroende är det annars risk att hon kommer på kant med personalen.

Känner ingen gemenskap

Majoriteten känner sig väl omhändertagen av vårdpersonalen, betonar hon. Problemet kan ibland vara att de har svårt att använda sig av det samhället erbjuder, till exempel förlossningsförberedelse, föräldrautbildning och öppen förskola.

– De unga känner ingen gemenskap med de andra mammorna i föräldragruppen. Genomsnittetsåldern för förstföderskor ligger i dag upp mot 30 år i storstäderna. För en tonåring blir det jobbigt att sitta och jämföra sig med väletablerade föräldrar som planerat in graviditeten och har god ekonomi, när de själva kanske fick barn av misstag och inte hunnit gå ut gymnasiet eller grundskolan.

Har tappat kontakten

Kvinnoforum erbjuder tonårsmammor att delta i öppen förskola, Xist, där de kan mötas, få råd och diskutera med jämlikar.

Anna Tengqvist är projektledare:

– De uppskattar gruppen otroligt mycket och säger att de ser fram emot att komma till oss hela veckan. De här tjejerna vill inte gå till de vanliga föräldragrupperna och har ofta tappat kontakten med sina jämnåriga som är ute och festar och lever ett helt annorlunda liv.

Liten grupp

Kvinnoforum söker kontinuerligt nya pengar för att kunna fortsätta verksamheten.

– Tonårsmammorna utgör en liten grupp och stadsdelarna har svårt att få ihop tillräckligt många för att kunna erbjuda särskilda föräldragrupper. Jag önskar att vi blev erbjudna permanent ekonomisk hjälp, så att vi fick utrymme att satsa på papporna också, säger Anna Tengqvist.

Hanna Blanksvärd

ARTIKELN HANDLAR OM