Så fungerar IVF – provrörsbefruktning

RELATIONER

IVF är förkortning av In Vitro Fertilisering vilket betyder ”befruktning i glas” eller ”befruktning utanför kroppen”.

Så går det till

Efter ett års försök att bli med barn utan att lyckas bör man ta kontakt med gynekolog. Sök hjälp tidigare om kvinnan är över 35 år eller om det finns problem sedan tidigare med fertiliteten.

Gynekologen beslutar om att en fertilitetsutredning ska påbörjas, vilket innebär att mannen lämnar spermaprov och att kvinnans menstruationscykel kartläggs.

Efter beslut om att påbörja IVF förbereds kvinnans kropp med hormoner under några veckor. Äggen som produceras (mellan 5 och 20 stycken) plockas ut och befruktas av mannens spermier. Sedan förs oftast bara ett befruktat ägg tillbaka in kvinnan igen.

Behandlingen tar cirka 7 veckor.

När man väl genomgått en IVF fungerar kvinnans kropp som under vilken graviditet som helst.

Ungefär en av tre befruktningar lyckas och ungefär en av fyra kvinnor föder barn.

Både landstinget och privata kliniker utför IVF. Totalt finns det 15 kliniker I Sverige. Väntetiderna varierar mellan några få månader upp till flera år.

Hinder för IVF

Homosexuella får i dagsläget i Sverige inte genomgå IVF utan kan bara komma ifråga om kvinnan är gift eller sambo med en man och båda är över 18 år. Lesbiska kvinnor kan vända sig närmast till Danmark och Finland för hjälp. På grund av risken att misslyckas godkänner de flesta landsting inte IVF för kvinnor äldre än 39 år och åldergränsen för mannen är 55 år.

Så mycket kostar det

Kostnaderna varierar kraftigt mellan klinikerna men i genomsnitt kostar IVF ungefär 20 000 kronor. IVF i Falun erbjuder som första klinik i Sverige patienten att endast betala om kvinnan blir gravid. På landstingens kliniker betalar man bara patientavgifterna men väntetiderna är oftast mycket lång.

För mer information:

Infertilas riksförening I Sverige: http://www.ffob.se/

Nina Johansson

ARTIKELN HANDLAR OM