Män mer politiskt aktiva än kvinnor

Stockholm (TT) Män är i större utsträckning än kvinnor medlemmar i politiska partier, medan kvinnor i större utsträckning är medlemmar i någon humanitär hjälporganisation eller fredsorganisation.

Det visar SCB:s studie av medborgerliga aktiviteter för 2008 och 2009.

Den visar också att högutbildade i större utsträckning varit i kontakt med lokalpolitiker eller tjänstemän för att göra sin röst hörd än personer med lägre utbildning.

TT