Polishögskolan – inget fall för DO

RELATIONER

130 män anmälde polishögskolan till diskrimineringsombudsmannen, men det blir ingen granskning.

Polishögskolans antagningsenhet omfattas nämligen inte av diskrimineringslagstiftningen.

I somras skrev 130 män till diskrimineringsombudsmannen och begärde att myndigheten skulle granska Polishögskolans antagning. Vid tre tillfällen hade då Polishögskolan valt att anta hälften män och hälften kvinnor, trots att närmare två tredjedelar av de sökande var män. De 130 män som lämnade in en anmälan hade alla sökt in till Polishögskolan, och fått avslag.

I förra veckan kom DO:s utlåtande; Eftersom Polishögskolan enligt lagens mening inte är en högskola kan DO inte granska polisens antagningsförfarande. Men eftersom så många män vänt sig till DO i frågan har de ändå valt att inleda en dialog med Polishögskolan.

DO skriver i sitt utlåtande att de vill ”ta upp frågan om det kan finnas diskriminerande inslag eller otydliga kriterier som kan uppfattas som diskriminerande i samband med antagningen till polisutbildningen”.

– Vi kommer säkert dra lärdom av den här processen, men hur vet jag inte just nu, säger Marie Andersson, chef för polisrekryteringen vid Rikspolisstyrelsen.

Urvalet tydligare

Den fortsatta diskussionen med DO kommer enligt Marie Andersson tas om hand av rikspolisstyrelsens HR-avdelning. Att förändra något i själva urvalsförfarandet är inte aktuellt. Däremot vill man från polisens håll gärna att regelverket kring urvalet ska bli tydligare, så att alla sökande tydligt förstår hur urvalsprocessen går till.

– Vi håller på att titta på hur vi kan göra processen mer transparent, säger Marie Andersson.

Generellt tycker DO att så kallad positiv särbehandling är ett bra sätt att få till en jämn könsfördelning på en arbetsplats. I sitt utlåtande skriver de att de tycker att det är bra att Polishögskolan arbetar för att främja jämställdhet ”förutsatt att det görs på ett sätt som är förenligt med EU-rättens krav”.