Från tyst och blyg till det tindrande ljuset

Blygsel kan vara ett rent förlamande problem på stora fester.
En som vet hur det är och som verkligen haft tunghäfta är My Egersjö.
Hon delar bekymret med många andra men är ovanlig genom att hon lyckades bryta mönstret. Hon lyckades till och med bli det där glittrande, tindrande ljuset som bidrar till feststämningen.

Så lyckades My bryta mönstret

My var sorten som stod tyst, och som svarade knapphändigt om någon började prata med henne. Mingel var bara förenat med obehag.