”Abortförbudet får unga att ta sitt liv”

RELATIONER

Argentina Espinoza kämpar för kvinnors rättighet i Nicaragua

Ensamstående mamman Amalia, 27, fick ingen behandling mot sin cancer.

Orsaken: hon var gravid och nicaraguansk lag förbjuder läkare att ge vård som riskerar skada ett foster.

– Hennes historia är ett exempel på vilken tortyr kvinnor utsätts för i Nicaragua, säger kvinnorättskämpen Argentina Espinoza.

Foto: Argentina Espinoza, chef för Centro de Mujeres Ixchen.

I Nicaragua totalförbjöds abort 2006. Två år senare skärptes lagen så att det är kriminellt att genomgå eller utföra abort.

Argentina Espinoza är chef för Centro de Mujeres Ixchen och på besök i Sverige för att väcka opinion i frågan.

– Konsekvensen av lagändringen är att kvinnor och flickor som blir gravida vid övergrepp och incest tvingas bli mammor. Självmorden har blivit fler bland unga flickor. Det förs inte in i statistiken över mödradödligheten, men många familjer vittnar om hur de förlorat sina döttrar för att de inte kunnat få göra abort, säger Argentina Espinoza.

I hela världen beräknas omkring 70 000 kvinnor dö varje år till följd av osäkra, illegala aborter.

– Det är troligt att aborterna under mindre säkra omständigheter har ökat i Nicaragua. Hälso- och sjukvården tar ofta emot kvinnor och flickor som kommer med en pågående abort, säger Argentina Espinoza.

Politik och religion

Det hennes organisation kämpar för är rätten till vad de kallar terapeutisk abort, alltså rätten av avsluta en graviditet av medicinska skäl.

– Som det är nu är läkarna bakbundna av lagen. De kan inte längre göra den medicinska bedömningen, utan den görs av lagstiftarna, säger Argentina Espinoza.

Läkarorganisationer kritiserar också abortlagen och enligt Argentina Espinoza finns ett brett folkligt stöd för kampen mot abortförbudet.

Att förbudet tillkom var ett resultat av politisk maktkamp – och kyrkans starka inflytande.

– Daniel Ortega hade tre gånger försökt bli president igen. Han var tvungen att göra en eftergift till kyrkan för att få deras stöd och det blev abortförbudet, säger Argentina Espinoza.

”Kunde slippa tortyren”

Fallet med 27-åriga Amalia, ensam mamma till en 10-årig dotter, väckte en våg av internationella protester.

Efter påtryckningar, även från Inter-Amerikanska domstolen för mänskliga rättigheter, beslutades att Amalia skulle få behandling.

Men historian hann ta en annan vändning; Amalia födde ett döfött barn.

– Nu har hon fått vård och mår bättre. Men hade Nicaragua följt WHO:s riktlinjer hade man gett henne abort och inte utsatt henne för den här tortyren, säger Argentina Espinoza.

Under sitt Sverigebesök har hon bland annat träffat riksdagsledamöter.

– Jag tycker det finns en stor medvetenhet här om att abort är en rättighet som undanhålls människor i andra delar av världen. Kvinnors sexuella hälsa är avgörande för hälsan i hela familjen och samhället, säger Argentina Espinoza.