Vardagshångla - och få bättre sex!

RELATIONER

Trist sexliv? Ingen lust?
Här är Linn Heeds bästa tips för en nytändning

Foto: LUST I VARDAGEN Hångel, skratt och prat är Linn Heeds tips för att väcka lusten.

Några av de vanligaste problemen som dyker upp i min frågespalt handlar om lust och olust.

Problemen kan se ut på olika sätt:

En lust som försvinner och som är svår att väcka.

En partner som undviker närhet.

En annan partner som känner sig avvisad, misslyckad och oattraktiv.

Terapeuten Eva Sanner har skrivit en av årets mest omtalade relationsböcker: "Kåt, glad och tacksam" med undertiteln "Attityden till sex och kärlek som förändrar ditt liv". Det är en efterlängtad och inspirerande bok för alla par som har tappat lusten för varandra.

Utan omskrivningar tar Eva Sanner upp sexuella problem som kan uppstå i en relation.

Hon skriver om vikten av att återerövra den äkta sexualiteten som finns inom varje människa.

Redan i inledningskapitlet väcks min nyfikenhet då Eva skriver "Vi behöver lära oss att se våra konflikter inte bara som problem utan snarare som hinder som i sig bär med sig nya möjligheter".

Om lusten sinar behöver inte situationen cementeras till ett olösligt problem. Den kan vändas till en möjlighet att förändra någonting. Som sexolog vet jag att det är svårt att återuppta en avbruten kommunikation. Men det går, även om det kräver både tålamod och förståelse.

Lustlöshet kan ha många bottnar, ofta är det en olycklig kombination av både yttre och inre faktorer som påverkar oss.

Långvarig stress, oro och sömnbrist kan tillsammans med odefinierbar nedstämdhet, låg självkänsla och inre krav vara orsak.

Grundreglerna för kommunikation är ärlighet, respekt och lyhördhet.

När du vill ta upp någonting med din partner, försök att utgå ifrån dig själv, dina tankar, känslor och behov.

Beskriv vad du uppskattar och mår bra av.

Undvik att anklaga och tillrättavisa. Det skapar bara negativ stämning och gör att din partner med största sannolikhet bemöter attacken med försvar eller passiv tystnad.

En monolog full av besvikelse och anklagelser krymper era gemensamma chanser för att komma på banan igen. En dialog öppnar upp för en mängd nya infallsvinklar.

Eva Sanner skriver om den första attraktionen som en viktig skatt att förvalta. Det gäller att påminna sig själv om vad man föll för och att se de positiva egenskaperna framför de negativa.

Den sexuella attraktionen går att väcka till liv genom att tillbringa tid tillsammans. Det gäller att se varandra som kärlekspartners, inte bara som administratörer av Familjelivet AB.

Linn Heed