Stora skillnader vid vård av transexuella

RELATIONER

Processen kring könsbyte ska ses över av Socialstyrelsen

Foto: Socialstyrelsen ska nu granska vården för transexuella.

Socialstyrelsen ska kartlägga vården för transsexuella som vill byta kön. Organisationer som representerar homo-, bi- och transsexuella har länge varit kritiska mot delar av vården.

Kritiken har bland annat handlat om att processen tar allt för lång tid. Den tar ofta flera år samtidigt som det är stora skillnader mellan landstingen när det gäller vilka ingrepp de bekostar och vilka de transsexuella måste svara för själva.

– Förhoppningen är att vi ska få en sjukvård för den här gruppen som har hög kvalité och som är likvärdig i hela landet, och att det ska innebära en bättre livskvalité för transsexuella personer, säger Håkan Ceder, överdirektör på Socialstyrelsen, till Ekot.

Måste vara steriliserade

För ett könsbyte krävs att personerna är över 18 år, är steriliserade och ogifta. Dessutom måste de genomgå en psykiatrisk utredning innan de kan lämna in en ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd om att få sin könstillhörighet fastställd. Därefter får de nytt personnummer och kan genomgå könsbytet.

TT