Utomhus är bäst - om barnen leker

RELATIONER

Grönskande gård viktig för förskoleelevers hälsa

1 av 2
Ur och skur På förskolan Mullebo i Vendelsö leker barnen i skogen. Elever vid de uteförskolor som lyckas skapa en utemiljö som bjuder in till lek mår bäst, enligt ny forskning.

Fokusera inte bara på pedagogiken när du väljer förskola.

Ta även en god titt på rutsch­banorna och terrängen runt omkring. En lustfylld utemiljö ger nämligen stora hälsovinster, visar ny forskning.

Att vara ute så mycket som möjligt har länge varit ett ideal för många förskolor. Men ny forskning visar att det inte är så enkelt.

Ute är bäst - om miljön inbjuder till lek.

– Annars står barnen mest stilla, säger Margareta Söderström, docent och allmänläkare i medicin.

Hon har tillsammans med andra forskare studerat nio uteförskolor.

Rör sig mer

Under en vecka följde de 169 barn och hur de rörde sig över skolgårdarna. Forskarna tog även uppgifter om barnens vikt, stressnivåer och sömn­vanor.

Resultatet visade att en fantasieggande, grönskande skolgård var avgörande för välmåendet. Utebarnen rörde sig mer, sov bättre och hade sundare vikt.

– Många förskolor saknar i dag en egen gård. Det är inte bra alls. Utemiljön ska vara lättillgänglig med olika höjdskillnader, buskage och träd. Då rör sig barnen mer. Lek­attraktioner som rutschbanor ska vara integrerade i grönskan, säger Margareta Söderström.

Men forskargruppen såg också att de unga som rörde sig mest hade högre halter av stresshormon.

Mat vid lägerelden

– Det tar mer på kroppen att vara utomhus, särskilt hos de yngre barnen. De minsta bör få en möjlighet att komma in när det är kallt.

På ur- och skurförskolan Mullebo i Vendelsö har man lyckats bygga in leken i den lummiga skogs­miljön. Lektionerna sker vid fasta bänkar bland träden. Lunchen serveras vid en lägereld.

Förskoleläraren Anna Griffiths visar oss runt bland elevernas favoritställen.

– Det här trädet kallar vi draken - ofta har vi vår samling här. Och i backen brukar vi åka madrass om vintrarna, säger Anna.

Fantasifulla barn

Under vår rundvandring ser jag knappt några leksaker alls - bara en ensam plastbil ligger på marken. I stället är det naturen som triggar leklusten hos barnen.

– Största fördelen med den här ­pedagogiken är att vi har så oerhört fantasifulla barn. Alla hittar sina lekplatser där de bygger bilar och kojor. Grupperna är också väldigt åldersblandade. De äldre tar hand om de yngre, säger hon.

1 av 2

Går ditt barn i en bra förskola?

Titta inte bara på pedagogiken när du väljer förskola till ditt barn. Enligt docent Margareta Söderström är det lika viktigt att titta på utemiljön.

Titta efter det här:

Träd

Buskage

Höjdskillnader - gärna sluttningar så barnen får röra sig mer

Roliga lekattraktioner som är inbyggda i grönskan

Tillräcklig storlek

ARTIKELN HANDLAR OM