Publicerad:

Är du duktig eller har du jobbat bra?

Av: Maja-Stina Skarstedt

Publicerad:

Ny studie: Pojkar får oftare beröm för vad de gör – flickor för hur de är

”I tidigare studier som har gjorts inom skolan visar att elever som berömdes för att de hade varit duktiga inte presterade vidare, medan elever som fick höra att du jobbat på bra fortsatte att jobba vidare, säger barnpsykologen Majlis Winberg Salomonsson.
Foto: Colourbox
”I tidigare studier som har gjorts inom skolan visar att elever som berömdes för att de hade varit duktiga inte presterade vidare, medan elever som fick höra att du jobbat på bra fortsatte att jobba vidare, säger barnpsykologen Majlis Winberg Salomonsson.

”Bra jobbat, grabben!”
Pojkar får oftare beröm för vad de gör – och flickor för hur de är.
Det visar en ny amerikansk studie.
- Vi har tyvärr en benägenhet att uppmuntra pojkars prestationer mer än flickors, säger barnpsykologen Majlis Winberg Salomonsson.

När drygt 50 amerikanska barnfamiljer följdes och videodokumenterades under fem år av forskare vid Stanfords och Chicagos universitet såg man att barn får beröm på olika sätt.
Ett sätt är att berömma prestationen - ”vilket bra jobb!”, ett att fokusera på personen – ”så duktig du är!”
Forskarna kom fram till att barn som får beröm för vad de gör är mer inriktade på att ta sig an svåra uppgifter i livet. De ser oftare att de själva kan förändras.
En fjärdedel av pojkarna i studien fick sådant beröm, medan bara en tiondel av flickorna.

”Görs av slentrian”

- Det finns ingen anledning att uppmuntra pojkar och flickor på olika sätt, men jag tror att vi gör det av slentrian. Vi är fångna i vår egen uppfostran och har föreställningar om hur flickor ska vara, säger Majlis Winberg Salomonsson.
Pojkarna i studien trodde alltså mer på att de kunde förändras, medan flickorna hade en fastlåst bild av sig själva.
- Det stämmer med tidigare studier som har gjorts inom skolan där elever som berömdes för att de hade varit duktiga inte presterade vidare, medan elever som fick höra att du jobbat på bra fortsatte att jobba vidare, säger Majlis Winberg Salomonsson och fortsätter:
- Sedan vet vi att det också har skett stora förändringar för flickornas del. Flickor är betydligt mer framåt i dag än förr, de skaffar sig utbildning i större utsträckning – och högre utbildningar.

Gott hopp om framtiden

Trots skillnaderna som kommer fram i studien har Majlis Winberg Salomonsson gott hopp om framtiden.
- Flickor är mycket mer medvetna i dag att de kan prestera. De har en tro på sin egen kapacitet. Jag har också träffat många flickor som kommer från andra kulturer än den svenska som är väldigt inriktade på studier och ser det som en viktig möjlighet att utvecklas.

Publicerad:
Publicerad: