"Nej, pappor är inte farligare för sina barn"

Färsk svensk studie motbevisar Dahlströms teori – "finns inga vetenskapliga belägg"

Det finns inga vetenskapliga belägg för att pappor skulle vara mer benägna att skada barnen än mammor, enligt en ny svensk studie. Därmed tillbakavisas Annica Dahlströms kritiserade uttalande.
Det finns inga vetenskapliga belägg för att pappor skulle vara mer benägna att skada barnen än mammor, enligt en ny svensk studie. Därmed tillbakavisas Annica Dahlströms kritiserade uttalande.

En fem år gammal artikel retade gallfeber på landets fäder.
Men nu är det vetenskapligt bevisat: pappor är inte farliga för sina barn.

"Mamman bör inte lämna ifrån sig barnen under de tre första åren", anser Annica Dahlström, dåvarande professor i histologi och neurobiologi vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet.
"Mamman bör inte lämna ifrån sig barnen under de tre första åren", anser Annica Dahlström, dåvarande professor i histologi och neurobiologi vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet.

Frågan har diskuterats intensivt efter att en fem år gammal artikel började snurra i sociala medier.

Där hävdar Annica Dahlström, professor emeritas i histologi och neurobiologi, att "de flesta män är inte lämpade att ensamma ta hand om små barn". Fem år senare står hon fast vid sina åsikter.
Men svenska forskare kan nu konstatera att barn inte löper större risk att skadas i pappans vård, efter att ha samkört nationella patientregistret med statistik från Försäkringskassan.

– Vi har inte funnit några vetenskapliga belägg för att pappor skadar sina barn mer än mammor, säger Lucie Laflamme, professor i skadeepidemiologi vid Karolinska Institutet, som tillsammans med Michael Lundberg, Cecilia Magnusson och Anna Månsdotter genomfört studien.

Avgick efter pappadrevet

Forskarna har använt data från Socialstyrelsens nationella patientregister för att kartlägga skador hos barn under två år mellan åren 1987 och 2007. De har också tittat på skaderisken hos alla förstfödda svenska barn under åren 1988–89. Av dessa barn hade 817 råkat ut för olyckor som krävde sjukhusvård medan mamman var hemma med barnet. Motsvarande siffra för när pappan var hemma med barnet var 67 olycksfall. I proportion till de uttagna dagarna löpte barnen därmed 12 procent lägre risk att skadas när pappan hade ansvaret, enligt forskarna.

Studien, som publiceras i ansedda vetenskapstidskriften Journal of Epidemiology and Community Health, går stick i stäv med professor Annica Dahlströms uttalande att pappor är farliga för sina barn.

När artikeln började spridas i sociala medier reagerade många av landets pappor starkt.

– Jag har fått en hel del mejl med negativa kommentarer på grund av artikeln, sa Annica Dahlström till Aftonbladet i måndags, strax innan hon fattade beslut att lämna sitt uppdrag i Hjärnfonden, där hon var styrelsemedlem.

Till Göteborgs-Posten sa hon att ”pappadrevet” var den utlösande faktorn:

– När det här drog i gång kände jag att nu är det dags att sluta. Man vet ju aldrig hur en sådan här storm slutar, eller vart diskussionen tar vägen.

Inget stöd i studien

Dock står hon kvar vid sina åsikter om vem som bör ta hand om våra minsta.

– Under barnets första år är det mamman, helt enkelt för att hon är bäst lämpad ur ett biologiskt perspektiv. Men tyvärr är det så i dagens samhälle att man inte får tala om att det faktiskt finns skillnader mellan könen. Men någon gång måste sanningen fram, sa hon till Aftonbladet tidigare i veckan.

Lucie Laflamme ställer sig frågande till vad Annica Dahlström grundar sina uttalanden på.

– Inget i vår studie ger stöd för hennes teorier om att pappor skulle vara farligare för barnen än mammorna, säger Lucie Laflamme.

Katarina Arnstad Elmblad

Publisert: