Relationer

"Nu lämnar han barnen igen"

Av: 

Ulrika Lidbo

RELATIONER

Eva Rusz och läsarna ger råd i veckans relationsakut

Ja, hon bör begära ensam vårdnad om barnen, tycker Aftonbladets relationsexpert Eva Rusz.
– Exmaken bejakar sina egna behov i högre utsträckning än barnens. Det kan skada deras självkänsla, säger hon.

Rusz råder dig.
Rusz råder dig.

Att gång på gång bli lämnad som barn ger alltid negativa känslomässiga konsekvenser.
Dessa barn har dessutom varit med om föräldrarnas separation. De har redan visat att de mår dåligt av dessa förändringar, konstaterar Eva Rusz.
Hon menar att barn är mer sårbara än man tror, och att ständiga uppbrott kan ge föreställningar som att: ”Vi är inte viktiga i pappas/mammas ögon”.
– När man är 7 och 12 år kan man oftast hantera att en förälder är borta under en längre tid, förutsatt att barnet och föräldern har ständig kontakt via exempelvis Skype och telefon. Men upprätthåller man inte denna kontakt, finns risken att barnen tror att de inte är önskade, säger Eva Rusz.
I Sverige fortsätter oftast föräldrar som separerar att dela på vårdnaden om barnen.
Under 2010 hade de i 97 procent av fallen fortfarande gemensam vårdnad om barnet i mars 2011. För de 3 procent där föräldrarna gått över från gemensam till ensam vårdnad hade mamman vårdnaden om barnet i knappt 9 fall av 10, enligt Statistiska Centralbyrån.
Eva Rusz tycker inte att exmaken har varit närvarande i den utsträckning man kan förvänta sig av någon som till 50 procent är vårdnadshavare.
– Han har visat i sitt beteende att han inte tar fullt ansvar för barnen, utan är mer lojal med sina egna behov än barnens.
Hon fortsätter:
– Med ensam vårdnad kan ”Orolig mamma” lättare fatta beslut i vardagen som rör barnen, då hon inte längre måste kräva delaktighet från någon på andra sidan jordklotet.
Men hon ska akta sig för att använda en begäran om ensam vårdnad som bestraffning mot exmaken.
– Tillsammans bör föräldrarna gå igenom vilken kontakt han och barnen ska ha. Det är viktigt att barnen vet och känner att pappan finns i deras liv även om de inte ses regelbundet.

”Hon vill få sexlivet 'snabbt överstökat'”Vill du ha råd kring ett relationsproblem?
Publisert: