”Väntetiden på abort är orimligt lång”

RELATIONER

Lista: Så lång är väntetiden på ditt sjukhus

Trots att aborterna inte har ökat är kan köerna för aborttid vara över två veckor. Svårast är det att få tid under sommaren.

– De långa köerna går att korta, det är framförallt en prioriteringsfråga, säger Katarina Lindahl, generalsekreterare för RFSU.

Foto: Katarina Lindahl, ordförande för RFSU.

Kvinnors rätt att välja abortmetod varierar kraftigt i landet. I vissa städer kan du vara tvungen att vänta drygt två veckor innan aborten utförs. Det betyder att alternativet med medicinsk abort försvinner för många under väntetiden, eftersom en sådan abort bara kan göras upp till nionde veckan.

Orimligt lång väntetid

– Vi tycker själva att väntetiden är orimligt lång och försöker boka in så många patienter som möjligt, säger överläkare Lena Marions på Karolinska sjukhuset i Stockholm, där kötiden kan vara drygt två veckor.

På andra sjukhus i landet kan du få tid för undersökning redan dagen därpå.

Frågan om de långa köerna utreds nu av socialstyrelsen. Enligt RFSU är huvudproblemet att det tar för lång tid att få träffa läkare och göra ultraljud inför aborten. De föreslår därför att även barnmorskor ska ges möjlighet att göra ultraljud.

– Jag tycker att det är ett utmärkt förslag, säger Katarina Lindahl, generalsekreterare för RFSU. Tyvärr har det mottagits med skepsis från gynekologernas sida. Men om kvinnor tvingas vänta så länge att valmöjligheterna inskränks så bryter sjukvården mot den lag som säger att man har rätt att välja abortmetod.

Lågt prioriterad fråga

Hon menar att köerna talar mot allt medicinskt förnuft.

– Kortare köer gagnar både kvinnor och sjukvård. De medicinska aborterna är billigare ur samhällsekonomisk synpunkt och innebär lägre påfrestning för kvinnorna. Om aborterna utförs tidigare är det både fysiskt och psykiskt lättare för kvinnan. Självklart är det tufft att vänta på tid i drygt två veckor när man väl har fattat ett beslut om att göra abort.

Grundproblemet är enligt Katarina Lindahl att abortfrågan är lågprioriterad på sina håll.

– Man tar inte kvinnors rätt att välja på tillräckligt stort allvar. De långa köerna går att korta, det är framförallt en organisations- och prioriteringsfråga. Sverige har världens bästa abortlagstiftning. Den ska vi värna om.

Så långa är väntetiderna där du bor:

Väntetid från första vårdkontakten till det som aborten genomförs:

Foto: På Vrinnevi sjukhus i Norrköping finns det inga kötider.

Bloggar om aborter

Läs fler bloggar

Terri Eriksson ([email protected])