Mikael Persbrandt - rikshårding

RELATIONER

Vid det här laget kan vi knappt räkna alla kvinnor som säger att de drömmer om att bli upptryckta mot en vägg eller en garageport av Mikael Persbrandt. De tror att han är som sin rollfigur Gunvald Larsson. Det tror inte vi.

Låt oss för ett ögonblick strunta i att Mikael Persbrandt väcker vår lust att projicera våra egna mest animaliska sexuella drömmar på honom. Låt oss stiga upp från vår? fyrfota ställning? och ge honom en chans att visa att han kan något mer. Har ni inte sett att han har en konstnärs blick?

I augusti får vi se Mikael Persbrandt i en, för honom, annorlunda film ” Dag och natt”, där han spelar en döende man som gör upp med kvinnorna i sitt liv. Vi gör gärna upp med den ensidiga bilden av Mikael, men snälla, dö inte.

Åsa Mattsson