Det handlar våra bråk om

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

Tidsbristen

Tidsbrist och sömnbrist tär på parförhållanden. I en familjestudie från 80-talet hade man i genomsnitt 3–4 timmar familjetid och 1–1,5 timmar egen partid per dag (helger inräknat). I dag låter det mycket!

Pengarna

Inte mindre än 38 procent av männen och 30 procent kvinnor nämnde ekonomin som en bidragande orsak till deras skilsmässa.

Sexlusten

I en skilsmässostudie

uppgav 39 procent av kvinnorna och 30 procent av männen att sexualiteten varit ett konfliktområde. Sexstress och slentriansex är uttryck för vår frustrerade inställning till sexlivet.

Frihetsbehovet

Flera undersökningar visar att i första hand kvinnan vill ha mer gemenskap och närhet. Mannen söker mer egen tid och frihet.

Hushållsarbetet

Bland frånskilda par uppgav 43 procent av kvinnorna och 36

procent av männen att hemarbetet varit en källa till motsättningar.

Penningstilen

Även om man har pengar kan vars och ens penningstil bli frustrerande. Pengar riskerar också att användas som symbol för känslor. ”Att hon inte kan unna mig...”

Källa: ”Om konflikter hemma och på jobbet” av Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors

Publicerad: