Fostret lever i sin döda mamma

RELATIONER

Läkaren: ”Mycket talar för abort” Biskopen: ”Ge livet en chans”

ROM

En far i Genua står inför sitt livs svåraste beslut.

Han måste bestämma om läkarna skall låta hans hustru dö.

Eller om man skall tillåta deras son att födas.

På SanMartino-sjukhuset i Genua ligger en kvinna som läkarna förklarat vara kliniskt död. Under julhelgen drabbades hon av en hjärnblödning.

Kvinnan är gravid i 20:e veckan och även om kvinnans hjärna upphört att fungera så lever fostret.

Anhöriga fattar beslutet

På andra våningen i rum nr 15 måste kvinnans närmaste anhöriga nu fatta det svåra beslutet. Ska man låta fostret dö samtidigt med kvinnan?

Sjukhusets etiska kommitté har sammanträtt och överlämnat beslutet till de anhöriga.

Ett liknande fall inträffade på samma sjukhus 1999.

Då bestämde de anhöriga att kvinnan skulle hållas vid liv så länge att fostret hann utvecklas.

Resultatet blev en pojke.

– Beslutet är svårt men mycket talar för att här sker en abort. Vid 20 veckors ålder är fostret ännu långt ifrån utvecklat. Först efter 24 veckor kan man tala om för tidig födsel, säger gynekologen Grazia Carroni till Aftonbladet.

Infektioner hotar barnet

– En hjärndöd måste få intensiv behandling som förhindrar infektioner. De medicinerna leder lätt till abort.

Men Genuas ärkebiskop, kardinal Tarcisio Bertone hävdar med kraft:

– Detta är ett nytt liv vi måste försvara. Låt oss ge livet en chans.

Samma sak säger hälsoministern Girolamo Sirchia, själv läkare:

– Normalt skulle all behandling avbrutits. Men det är vår plikt att försöka rädda ett liv.

Åke Malm

ARTIKELN HANDLAR OM