Patienten måste samtycka

RELATIONER

- Det är fruktansvärt om det sker undersökningar med studenter utan tillstånd, särskilt vid aborter.

Det säger Tore Nilstun, professor i medicinsk etik.

Lagen är glasklar - all behandling ska ske i samråd med patienten.

Foto: Bo Örneryd.

Tore Nilstun vid Lunds universitet undervisar varje termin ett 80-tal läkarstuderande om just mötet med patienter under kandidattiden.

- Åtminstone här i Lund är vi väldigt måna om att patienten ska tillfrågas av den ordinarie läkaren ensam. Om kandidaten är med kan patienten känna att det är svårare att säga nej.

- Min erfarenhet är att studenterna förstår dilemmat vid aborter och gynundersökningar, säger Tore Nilstun.

Han anser att det är angeläget att studenterna får vara med, men närvaron måste alltid bygga på ett frivilligt samtycke.

Etikexperten får medhåll av Bo Örneryd, avdelningsdirektör vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som menar att det bara finns en tolkning av lagen.

- All behandling ska ske i samråd med patienten.

Så säger Hälso- och sjukvårdslagen:

Läs också

Britt Peruzzi