Expertens tips: Så får du bättre självkänsla!

RELATIONER

Många tror att en god självkänsla är något vi föds med.

Och vissa har onekligen ett försprång.

Men alla kan få bättre självkänsla. Följ vårt program och avgör själv!

Dag 1-3

För att ta reda på vem du är och vad du står för är det viktigt att du först blir lugn och tömmer hjärnan på tankar.

Meditera i femton minuter. Köp en cd med meditationsövningar om du behöver veta hur man gör.

Det är även möjligt att ta en promenad och meditera samtidigt!

Dag 4-6

Meditera i tio minuter. Avsluta varje meditation med att notera vilka tankar och känslor som dyker upp.

Är du arg, ledsen eller glad? Notera dessa känslor och börja fundera på vad de beror på. Trivs du med ditt liv och tycker du om dig själv?

Dag 7-9

Meditera i tio minuter. Ägna dig sedan åt att skriva ned saker du anser att du är bra på. Dina talanger och kunskaper som du själv vill använda.

När känner du dig sprudlande glad eller helt harmonisk senast? Skriv ned det också.

Dag 10-12

Meditera i tio minuter. Skriv sedan ned tre saker som du tycker om hos dig själv (dessa saker ska inte vara kopplade till prestation). Är du vänlig? Är du bra på att sätta gränser? Fortsätt att skriva ned tre positiva saker varje dag framöver.

Dag 13-15

Meditera i tio minuter. Skriv sedan ned hur din drömpartner ser ut.

Om du söker en person som är sprallig och äventyrlig är det troligt att du själv vill ha mer av dessa egenskaper. Jobba på att skaffa dig dessa.

Dag 16-18

Meditera i tio minuter. Fundera sedan på hur du kan motivera dig själv att förbättra de delar hos dig själv som du noterade under den förra övningen. För ett ökat självförtroende kan din motivationsfras exempelvis lyda: ”Genom planering och målmedvetenhet tar jag mig mot mina mål. Jag känner tillit till min förmåga.” Och för ökad självkänsla: ”Jag är en värdefull människa. Jag duger precis som jag är och jag tycker om mig själv”.

Dag 19-21

Meditera i tio minuter. Skriv sedan ned vad du vill fortsätta att jobba med vad gäller din egen utveckling, och hur du ska uppnå det. Behöver du läsa fler inspirerande böcker? Eller ska du fortsätta meditera en stund varje dag? Nu har du lärt dig flera sätt att stärka din självkänsla. Nu är det upp till dig att fortsätta respektera och tycka om dig själv. Lycka till!

Läs mer: