Urinvägsinfektion farligt för gravida

RELATIONER

Ökar risken att få barn med cp-skador

Kvinnor som får urinvägsinfektion under graviditeten löper större risk än normalt att föda barn med cp-skador. Det visar en ny europeisk studie utförd bland annat vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Studien, som redovisas i det amerikanska läkarförbundets tidskrift Jama, ger belägg för att infektioner, särskilt i urinvägarna, var nästan tio gånger vanligare under graviditeten hos kvinnor som fött barn med cp-skada jämfört med andra kvinnor.

Urinvägsinfektion är vanligt vid graviditet. Olof Flodmark, docent i neuroradiologi vid Karolinska universitetssjukhuset och ledare för studien, påpekar att det är mycket viktigt att mödrarna inte avstår från behandling.

Varje år föds cirka 200 barn i Sverige med cp-skada. Studien omfattar 585 barn med skada från åtta europeiska städer, däribland Stockholm.

Läs mer:

TT

ARTIKELN HANDLAR OM