– Kvinnor som bor på fel ort får sämre cancervård

RELATIONER

Lista: Då kallar ditt landsting till mammografi

Hälften av Sveriges landsting följer inte Socialstyrelsens rekommendationer när det gäller kallelser till mammografi.

Det visar en undersökning som Cancerfonden redovisar idag.

Alla kvinnor bör kallas på regelbundna mammografi-kontroller, från det att de fyller 40 och upp tills de är 75 år gamla. Det är vad Socialstyrelsen rekommenderar till landstingen.

Men bara hälften av alla landsting lever upp till detta, enligt en undersökning som Cancerfonden har beställt.

– Om kvinnan bor på ”fel” ort kan cancern växa i flera år innan den upptäcks, säger Ursula Tengelin, generalsekreterare på Cancerfonden, i ett pressmeddelande.

– Vi kan inte acceptera att bostadsorten avgör tillgång till god prevention och vård, säger hon också.

Cancerfonden anser att Sverige borde ha en nationell cancerplan, med nationella mål för minskad sjuklighet och dödlighet i cancer.

Dödligheten minskar

Mammografi är en röntgenundersökning av brösten som man gör för att kunna upptäcka knölar och andra förändringar som skulle kunna vara en cancertumör. Med hjälp av mammografi kan man i tid upptäcka förändringar i tid, och snabbare sätta in behandling. Enligt studier minskar dödligheten i bröstcancer med cirka 30 procent om man låter kvinnor gå på regelbundna mammografi-kontroller.

Så ser det ut i ditt landsting

Här kan du se när just ditt landsting först kallar till mammografi, och vid vilken ålder den sista kallelsen går ut.

Anna Andersson