Relationer

Östrogenbehandling ökar risk för bröstcancer

RELATIONER

Östrogenbehandling ökar risken för bröstcancer med hela 300 procent. Det visar en studie som gjorts vid Karolinska institutet. Tidigare har man trott att risken ökar med 50 procent.

Nu kräver sex socialdemokratiska riksdagskvinnor ny forskning som ska klarlägga vid vilka nivåer östrogen främjar hälsan utan att cancerrisken ökar.

- Varför vet vi inte vilka risker halva Sveriges befolkning kan utsättas för, skriver de på DN:s debattsida.

På 60-talet togs östrogenbehandlingen emot med glädje av kvinnor i

klimakteriet som genom behandlingen fick förhöjd livskvalitet.

En mängd positiva hälsoeffekter av östrogenbehandling har också påvisats.

Bland annat sägs östrogenet förebygga benskörhet, hjärtinfarkt, slaganfall och alzheimer.

Numer skrivs behandlingen ut slentrianmässigt till kvinnor i övergångsåldern vid besök hos allmänläkare eller gynekolog. I dag skrivs östrogen ut till 40 procent av alla svenska kvinnor i klimakteriet.

Samtidigt med de positiva effekterna som östrogenet visat sig ha, kommer ständigt nya larmrapporter om att långtidsbehandling med östrogen kan öka risken för att få bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor. Det är nästan en av tio kvinnor som får diagnosen varje år.

I en doktorsavhandling som Cecilia Magnusson gjort vid Karolinska institutet påvisas att efter tio års behandling av östrogen trefaldigas risken för att få bröstcancer. Det vill säga: risken ökar med 300 procent. Studien omfattar 3 000 kvinnor med bröstcancer och 3 000 friska kvinnor i en kontrollgrupp.

Vad som ännu inte är klarlagt är hur mycket risken för bröstcancer ökar och för vem. Det finns inte heller någon forskning som pekar på om riskökningen kvarstår hela livet eller om den dalar när behandlingen avslutas.

De sex riksdagskvinnorna som nu kräver mer forskning i ämnet. För apor och möss menar de att det finns klara strikta regler för hur försöken får utföras.

- Samtidigt utsätts vi kvinnor för historiens kanske största medicinska fullskaleförsök utan kontroll, uppföljning och utvärdering. Detta är helt oacceptabelt, skriver riksdagskvinnorna Majléne Westerlund Panke, Lilian Virgin, Carina Hägg, Siw Wittgren-Ahl, Sonja Fransson och Laila Bjurling.

Cecilie Frödén

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer