Eva: Dra ner på alla måsten

Det är en gåva att vara hemma med barn

RELATIONER

Evas förklaring: Att kunna koppla om från ett högt uppvarvat arbete till en daglig tillvaro med dagar som flyter in i varandra utan egentligt mål och riktning kan för en del kvinnor upplevas som ett hot – och det leder till en reaktion. Man blir, precis som Christina, stressad. Stress är vårt inre svar på en utmaning, en uråldrig anpassnings- och överlevnadsmekanism.

Om du upplever att samhällets värderingar idag är att du som mamma både ska fortsätta karriären under mammaledigheten och är ineffektiv när du följer ditt barns dygnsrytm så förstår jag att du känner stress.

Jag tror att nyblivna mammor skulle må bra av att ifrågasätta de värderingar som finns. Ställa sig frågan varför det är så farligt att göra ingenting? Att ”bara” vara hemma med sitt barn. Att våga släppa taget.

En förklaring till denna stress ligger i den fortfarande relativt ojämlika arbetsmarknaden som gynnar männens karriär- och löneutveckling mer än kvinnornas. Men fortfarande är det vi kvinnor som väntar och föder barnen. Det är en gåva som vi inte borde behöva uppleva som ett hinder eller ett hot.

Evas lösning: Nyblivna mammors upplevelse av tristess och leda har inte med känslorna för barnet att göra. Jag är övertygad att det snarare har med deras egen inre rädsla att göra. En rädsla att inte hänga med på arbetsmarknaden och svårigheten att tillåta sig ”bara vara”. Men också svårigheten att stå ut med att tillvaron förändras när man fött ett barn och får en ändrad självbild.

Lösningen är att du mentalt förbereder dig för en social och prestationsmässig förändring när du väntar barn. Acceptera att du inte kan leva på samma sätt som tidigare. Du är inte riktigt samma kvinna efter att ditt barn har fötts.

Det är inget fel att inte orka eller inte vilja vara hemma, men försök ändå njuta och låta dagen komma till dig. Och känna utmaningen i att låta vardagen bli som den blir, utan en massa effektivitetskrav.

Jag tror många nyblivna mammor skulle må så mycket bättre om de kunde koppla bort kraven på sig själva och ta ett mentalt ”sabbatsår/halvår” och öva sig i att just ”bara vara”.

5 råd till dig som vantrivs hemma