Eva: Det är inte kärlek att få en snutt då och då

Du måste uppgradera ditt eget värde

RELATIONER

Evas förklaring: Att ständigt finna sig i att vara satt på undantag är en av de mest nedbrytande tankeprocesser du kan utsätta dig för. Det ger signaler till hela din kropp att ditt liv inte räknas. En grogrund för sjukdom.

Risken är stor att maktlöshetskänslan kan leda till sjukdomstillstånd som nedstämdhet, depression, ångest och skört immunförsvar.

Att kvinnor i den här situationen står ut beror på många saker, men en är alltid förekommande. De tror inte att de själva är värdefulla. Och då har de inte ”rätt” att stå på sig och ställa krav.

Våra antaganden om oss själva byggs upp under vår barndom och blir till sanningar som styr oss i våra möten med andra. Alla har en blandning av positiva och mindre positiva antaganden.

Jenny och andra älskarinnor fastnar i en olustig relation där de själva är och beter sig ärligt. De gör det som måste göras för att få den nya relationen att fungera. Men de kräver inte att motparten gör samma sak.

Inombords finns negativa föreställningar att man ska vara en väluppfostrad kvinna och finna sig i att bara få snuttar av kärleksrelationen. Då blir också varseblivningen störd. Det är helt uppenbart att mannens ord inte stämmer med hans handlingar, men kvinnorna håller fast vid orden och bortser från handlingarna.

I det här fallet har mannen fattat ett beslut att stanna kvar i sin relation och skaffat ett barn under tiden. Han får alla fördelar och kan välja och vraka hur hans kärleksliv ska se ut. Jenny däremot, får finna sig i att sitta och vänta.

Evas lösning: Lösningen ligger i att kvinnor, och även män, som hamnat i dessa relationer börjar omvärdera och uppgradera sitt eget värde. Att bli mera kär när du befinner dig i en sådan här situation är osunt.

Medan du väntar på att den du blivit förälskad i ska lämna sin partner är risken att du börjar producera en mängd nedsättande tankar kring dig själv. Och så fort du får en gnutta hopp och lite bekräftelse glömmer du bort att det fortfarande inte skett någon förändring. En sund kärleksrelation innehåller omtanke, möten, att man tar in och lyssnar av varandras önskningar och behov.

Jenny och ni andra som har hamnat i den här typen av relationer måste omvärdera era antaganden om er själva. Du har rätt att ställa krav. Det är inte kärlek att få en snutt då och då.

Kärlek ska inte skada, den ska ”hela”.

Ta ett par steg bakåt och fundera på vad du egentligen får eller har fått?

Ställ dig själv frågan: Är detta vad jag ville ha från början? Är detta vad jag ska nöja mig med?

Att börja se dig själv värdefull är första steget mot bryta andra människors utnyttjanden av dig.

Evas råd till älskarinnan

ARTIKELN HANDLAR OM