Eva: Prova att mysa på andra sätt istället

Familjeritualer skänker trygghet

RELATIONER

Evas förklaring: Att ha familjeritualer ger en trygghet. Men det ska inte ske på bekostnad av att du är så anspänd så det snarare blir ett problem än en vilsam fredagskväll.

Stressreaktioner uppstår när det finns en obalans mellan vad som krävs och vad du förmår. Kroppens sätt att reagera är att öka anspänningen, lägga in en extra växel. Om du ändå upplever att du inte kommer ikapp så kan en mängd symptom uppstå. Ångest och oro är ett stressvar. Tainas beskrivning av sin familjs vardags- och fredagssituationer tyder på att denna obalans ställer till oro för henne. I det läget måste man se över vad man kan dra ner på i yttre krav och egna, inre krav.

Yttre krav kan vara omgivningen, samhällets eller tidigare familjelivs förväntningar om hur något ”måste” eller ”borde” vara.

Inre, egna krav är att börja ifrågasätta om dina föreställningar och tidigare minnen av fredagsmyset kan gå att omvärdera, att ändra på? Skulle det verkligen enbart bli sämre för dig och dina familj om de ändrades litegrann?

För att lösa en stresssituation krävs både att personen själv börjar ifrågasätta sina antaganden och att familjen tillsammans söker nya sätt att hjälpa varandra eller nya sätt att umgås på.

Evas lösning: En viktig del i all stresshantering är att börja ifrågasätta om du kan omfördela olika åtaganden. Be till exempel barnen ta lite mer ansvar för fredagsmyset. locka dem att se en utmaning i att överraska sin förälder/föräldrar på fredagar.

Du som upplever den här stressen skulle också kunna berätta om hur du känner det för hela familjen. Alltså offentliggöra istället för att hemlighålla. Då får alla hjälpas åt att ta ett ansvar. Om de andra inte vet hur dåligt du mår är det svårt att ändra på ett invant mönster och börja ta mer ansvar.

Öva dig att ta ett tag i de katastroftankar som emellanåt ploppar upp. Du är inte en sämre mamma eller pappa bara för att du inte orkar.

Testa och se vad som händer om fredagsmysets riualer uteblir. Kanske börjar någon annan i familjen ta ansvar, kanske kan du känna att en lugn infinner sig.

Öva dig också i att dra ner på de krav och föreställningar du har. Kan ni mysa på något annat sätt? Familjen kan väl ha fredagsmys på lördagen i värsta fall. Då har ni hunnit sova ut och har bättre förutsättningar.

3 råd till den mys-stressade