Eva: Hämnd kommer inte att ge dig befrielse

Du måste våga släppa taget om hämndtankarna

RELATIONER

Evas förklaring: Att vilja hämnas en oförätt är en normal process hos de flesta.

Det kan i ett kort perspektiv ge en känslomässig lättnad.

Men att bli besatt av hämndtankar och hämndbegär under en så lång tid som Kerstin är inte sunt. Hon har fastnat i en psykologisk smärta.

Besattheten leder till fortsatt känslomässig bindning till förre detta sambon istället för frigörelse av energi till nya relationen.

Resultatet av denna besatthet blir att både Kerstin och hennes nya sambo lider. Medan hon själv tror att det är hennes ex som lider.

Hämndtänkandet leder till ett svart-vitt, ensidigt tänkande som ofta inte leder någon vart.

Tankarna blir fastlåsta och fixerade och de utgår oftast enbart ifrån den egna upplevelsen som i sin tur kommer att fortsätta färgas av det svartvita tänket.

Att i tanken tro att man ska kunna ”vinna” över en annans persons liv sker på bekostnad av hälsa, nya relationer och vardaglig energiförbrukning. Hämndtankarna blockerar nytänkande och utveckling. De medför också till att det som en gång varit bra försvinner, eftersom man enbart fokuserar på en detalj. Och arga minnen skapar arga tankar och känslor.

Evas lösning: Att våga släppa taget om hämndtankarna är den enda lösningen.

Ett sätt kan vara att du försöker kartlägga hur du tänkt de senaste åren. Och vad det egentligen har gett för märkbara effekter?

Har du mått bättre, sovit bättre, blivit lyckligare? Eller har det blivit motsatta effekter?

Du behöver träna dig att komma i kontakt med andra framtidstankar än de gamla hämndtankarna. Alltså fråga dig själv vad du själv skulle ha behov av, och vad du vill att livet ska innefatta mer än hämnd.

Likaså behöver du se över dina egna antaganden, varför du tror att hämnd automatiskt skulle ge en befrielse? Ett annat sätt är att skriva ner allt du tänkt och känt och antingen skicka brevet till vederbörande eller göra en ritual av det och besluta dig för att bränna upp det hela.

Slutligen kan ett sätt vara att i vardagliga situationer börja leka med tanken på att det släppt det som hänt.

Känn efter hur det känns.

Vem vet, du kanske upptäcker att du kan förnimma andra trevligare saker i kroppen än de negativa känslorna.

Tre råd till den hämndlystne

ARTIKELN HANDLAR OM