Eva: ”Till och med kungen gör fel ibland”

Social fobi kan tränas bort

RELATIONER

Evas förklaring: Social fobi kan uppstå av många olika anledningar.

Alla människor kan vara blyga, men social fobi är då blygheten blir till en stark rädsla och ångest.

Det kan vara släktdrag som gått i arv eller man kan ha blivit mobbad i en känslig ålder.

En starkt obehaglig händelse kan medföra att man som vuxen tappar tron på sig själv – och börjar gå omkring och oroa sig för att samma sak ska hända igen.

Resultatet blir att man ständigt är på sin vakt. Man blir expert på att negativt tankeläsa andra och därmed blir kroppen ofta spänd och orolig.

Genom att hela tiden fokusera på sina egna tankar och känslor tappar man kontakten med den yttre verkligheten.

De vanligaste situationer som brukar skapa ångest är att tala inför andra eller med auktoritetspersoner. Social fobi förekommer relativt ofta vid relationsproblem.

Man törs inte närma sig en kvinna/man, eftersom man tror att man kommer att kuggas och bli utskrattad. Men det finns också personer som inte kan dricka kaffe eller hålla i ett glas framför andra, av rädsla att det skall synas att de darrar lite med handen.

Evas lösning: Liksom i Johans fall går det att träna bort sin rädsla. Men man trollar inte bort den, utan varje person som lidit av social fobi måste hela tiden hålla sina ”verkyg” för att hantera skrämmande situationer aktuella.

Hos en terapeut kartlägger man noggrant hur de negativa tankarna ser ut och hur kroppen reagerar på dem.

Ofta ingår att man videofilmar personen för att se hur mycket det syns utifrån hur han eller hon känner sig. Den negativa förväntan personen har brukar oftast inte stämma alls!

Man får öva sig att byta från ett inre fokus till ett yttre, att sysselsätta hjärnan med andra aktiviteter än negativ förväntan.

Man hittar tillsammans på olika knep som personen kan använda för att själv bryta sina katastroftankar. Genom att titta på kända personer i offentliga sammanhang kan man lära sig acceptera att allting inte blir perfekt alla gånger.

Till och med kungen gör fel ibland.

Social fobi kan medföra att man ältar det som inträffat och analyserar felen in i minsta detalj.

Därför ingår det i träningen att lära sig släppa det som varit och gå vidare.

Eva: Så hanterar du jobbiga situationer

ARTIKELN HANDLAR OM