Hälften av alla Sveriges kvinnor är otillfredsställda

Problem i relationen vanligaste orsaken

RELATIONER

Varannan svensk kvinna har sexuella problem.

En orsak är mannen.

– Mannens erektionsbesvär är kopplade till kvinnans sexintresse, orgasmproblem och till och med smärta vid samlag, säger Katarina Öberg, psykolog som skrivit en doktorsavhandling om kvinnornas välbefinnande.

Katarina Öberg är doktorand vid institutionen för neurovetenskap i Uppsala och psykolog på Huddinge sexologiska mottagning.

Hon har, utifrån Folkhälsoinstitutets undersökning ”Sex i Sverige” med 1335 kvinnor (18-74 år), studerat orsaken till olika sexuella svårigheter:

Enligt forskningsgruppen i Uppsala hade 47 procent av kvinnorna en eller flera sexsvårigheter – att jämföra med 23 procent av männen.

56 procent av de svenska kvinnorna är sexuellt tillfredsställda – 44 procent otillfredsställda.

Problem i relationen

De vanligaste orsakerna var otillfredsställelse i partnerrelationen och partnerns eventuella sexuella dysfunktioner.

– Om man tittar på flera faktorer och väger dem mot varandra så får mannens sexuella problem i en partnerrelation större betydelse än sexuella tvång, säger Katarina Öberg som funnit ett direkt samband mellan tvång och kvinnors orgasmproblem.

22 procent av kvinnorna hade haft orgasmsvårigheter under det senaste året. 12 procent av samtliga tillfrågade kvinnor hade blivit utsatta för sexuellt tvingande handlingar eller situationer.

Britt Peruzzi