”Hittar jag kärleken i sommar?”

Astrologerna Hanna Vennberg och Tor Tolander svarade på läsarnas frågor

Hanna Vennberg och Tor Tolander säger: Hej, nu är vi på plats!

säger: Aloha! Nyss hemkommen från ett halvår på Hawaii där jag lärde känna en speciellt god man.