Potensmedel kan ge sexchock

Kvinnor klarar inte omställningen

RELATIONER

Potensmedel behöver inte vara Guds gåva till kvinnorna.

Somliga klarar inte mannens förvandling från impotent till superpotent.

Foto: AP
För mycket av det goda?

Problemet togs upp vid en kongress om män och hälsa i Wien nyligen, skriver Verdens Gangs nätupplaga.

Den tyska läkaren och terapeuten Ulrike Brandenburg ansåg att kvinnor bör informeras och också få ge klartecken innan deras män börjar använda potensmedel som Viagra, skriver vg.no.

Potensmedel innebär med nödvändighet en förändring för många par. Enligt Brandenburg finns många exempel på kvinnor som inte klarat omställningen. En kvinna ska rasande ha utbrustit till läkaren:

– Vad har du gjort med min man? Förut hade han ett erektionsproblem. Nu har vi ett samlivsproblem.

Karin Lindblom