På nätet ljuger vi om storleken

Cybersexvanor kartläggs i ny avhandling

RELATIONER

Malmö

Internet är en elektronisk oas som skapat möjlighet till en ny form av sex, cybersex, som ligger mittemellan fantasi och verkliga möten.

De som har sex via nätet lämnar fler falska uppgifter om sig själva än de som har det på riktigt, enligt en ny avhandling.

Det ljugs friskt på nätet och det är också en av själva poängerna med cybersex, enligt forskaren Michael W Ross, som den här veckan lägger fram en avhandling vid Malmö högskola.

Han beskriver hur internet gör det möjligt att skaffa sig en "surrogatkropp", som man kan experimentera med i lugn och ro. Internet är också som ett tittskåp där den som till exempel är nyfiken på gay-miljön kan spana utan att själv bli sedd.

Avhandlingen handlar om män som har sex med män. På internet är det inte helt ovanligt att män som beskriver sig som heterosexuella har sådana kontakter, enligt avhandlingen.

Falsk identitet

Allra vanligast är att man ljuger om sitt namn och sitt telefonnummer, visar en av studierna, som 1 000 män medverkade i. Det ljugs också om det egna utseendet, storleken på könsorganet, sexuella preferenser och om vad man är ute efter, tillfällig kontakt eller en mer varaktig sexuell relation.

Lögner om hivstatus är vanliga. En femtedel av männen i undersökningen hade varit med om att andra hade ljugit om hiv och åtta procent sade att de själva gjort det.

Genomgående upplevde männen att andra ljuger mer än vad de själva gör och att både de själva och andra ljuger mer på nätet än vid möten i verkliga livet.

Hur representativa männen i undersökningarna är går inte att säkert veta. Det är något man får leva med i den här typen av forskning, framhåller Ross handledare, professor Sven-Axel Månsson.

- Här känner du inte totalpopulationen. Ingenstans i världen vet man hur stor populationen män som har sex med män är. Därför kan du aldrig göra ett representativt urval, säger han.

Når ny grupp

Tidigare har forskarna varit hänvisade till att göra postenkäter med män som är aktiva i föreningar för homosexuella. Den metoden jämförs i avhandlingen med rekrytering av deltagare via nätet.

De som forskarna når via nätet är yngre, mindre utbildade och bor oftare utanför storstäderna än de som nås via traditionella postenkäter.

- På det här viset får vi kunskaper om en grupp som annars inte hörs. De tongivande homosexuella i det offentliga samtalet i Sverige är i allmänhet högutbildade stadsbor, säger Sven-Axel Månsson.

Cecilia Klintö/TT

ARTIKELN HANDLAR OM