Vartannat par missnöjt med sexlivet

Mannens potensproblem en vanlig orsak

RELATIONER

Vartannat par är missnöjt med sexlivet.

Samtidigt anser många män att sex är avgörande för att relationen ska fungera.

Det visar en svensk undersökning som presenteras i morgon.

Foto: Getty Images

Män lägger mer kraft på att få sexlivet att fungera än vad kvinnor gör. Det visar ny en svensk undersökning utförd på uppdrag av ett läkemedelsföretag.

– Män har ett större självpåtaget ansvar. Det säger både kvinnor och män, säger Stefan Arver, docent vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge till aftonbladet.se.

Engagemanget kan bero på att många män enligt studien anser att sex är avgörande för att relationen ska fungera.

Och otillfredsställelsen är stor. Vartannat par är missnöjt med sexlivet. Det visar en stor internationell studie som presenteras vid en urologkongress i Paris.

Otillfredsställelsen bottnar ofta i mannens potensproblem.

– Undersökningen pekar på att erektionskvalitet är betydelsefull för båda parter. Mannens potensproblem blir ett parproblem, säger docent Stefan Arver.

Han betonar vikten av att sköta hälsan för att undvika potensproblem.

– Vi vet att erektionsproblem hänger ihop med våra vanligaste folksjukdomar, säger han.

Hur är det för dig?

Karin Lindblom